Risicotoolbox waterbodems

In het Besluit bodemkwaliteit krijgt het Bevoegd Gezag de mogelijkheid om Locale Maximale Waarden (LMW) vast te stellen. De milieuhygiënische gevolgen van een LMW moeten worden bepaald met de risicomodule "gevolgen lokale maximale waarden", de ‘ Risicotoolbox ( RTB)' genoemd.