Hoe werkt het Nationaal Water Model?

Om te berekenen hoe ons watersysteem er in 2050 en 2085 uitziet, is veel informatie nodig. Die informatie krijgen we van:

Het KNMI maakt scenario’s over klimaatverandering. Het CPB en het PBL maken scenario’s over de ontwikkeling van onze welvaart en leefomgeving. Als we deze gegevens in het model invoeren, krijgen we een kijkje in de toekomst.

Kwaliteitsbewaking

Een wetenschappelijke commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de kwaliteit van het Nationaal Water Model. Leden van de commissie zijn afkomstig van het KNMI, Wageningen Universiteit, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit.

Basisprognoses

Met het Nationaal Water Model maken we periodiek toekomstverwachtingen. Dit noemen we ‘basisprognoses’. De basisprognoses laten bijvoorbeeld zien waar in de toekomst problemen kunnen ontstaan rondom waterveiligheid. Om tot een prognose te komen, kijken we naar de actuele stand van zaken. We nemen alle maatregelen met betrekking tot water mee in de prognose. Ook de maatregelen die nog niet gestart zijn, maar waarvan vaststaat dat ze de komende jaren worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld een maatregel om hoge waterstanden in rivieren te voorkomen. De basisprognose geeft ons zo inzicht in welke problemen we al hebben opgelost en hoeveel werk er nog te verzetten is. Omdat regelmatig een nieuwe prognose maken, houden we goed in de gaten hoe we ervoor staan in Nederland.

De basisprognoses worden gebruikt door de rijksoverheid, provincies en waterschappen. Ze komen onder meer van pas bij:

  • het berekenen van toekomstige dijkhoogtes en -sterktes
  • waterverdelings- en waterkwaliteitsvraagstukken
  • het berekenen van het toekomstige tekort aan koelwater voor fabrieken en energiecentrales
  • het langetermijnbeheer en onderhoud van bruggen, sluizen en gemalen
  • het berekenen van de gevolgen voor de landbouw
  • het berekenen van de verzilting van zoetwater

NWM-2-jaarlijkse prognoses

Aparte berekeningen

Het Nationaal Water Model kan in verschillende projecten en programma’s worden gebruikt. Het is daarbij soms nodig om andere maatregelen door te rekenen dan in de basisprognoses. Of om nieuwe informatie in het model in te voeren. Het Nationaal Water Model biedt deze mogelijkheden en vormt zo een goede basis voor allerlei berekeningen rondom de waterbeweging.