Waarom kiezen voor het Nationaal Water Model?

Er worden in Nederland op dit moment verschillende modellen gebruikt om de waterbeweging door te rekenen. Dit leidt soms tot verschillende uitkomsten. En dat maakt de besluitvorming over te nemen maatregelen lastiger.

Het Nationaal Water Model brengt meer eenheid in de modellen en daarmee in de uitkomsten. Met zijn basisprognoses geeft het Nationaal Water Model een eenduidige en heldere blik op de toekomst. Als steeds meer organisaties gebruikmaken van het Nationaal Water Model zorgt dit uiteindelijk voor:

  • meer consistentie en uniformiteit
  • minder discussies over uitkomsten
  • kostenbesparing
  • mogelijkheid tot vergelijking tussen projecten
  • nauwere samenwerking tussen rijksoverheid, provincies en waterschappen

De opdrachtgevers, gebruikers en ontwikkelaars van het Nationaal Water Model hopen dat het Nationaal Water Model hét erkende computermodel wordt voor beleidsvorming rondom waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit op nationaal niveau.