Waterkwaliteit

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een model(trein) rondom waterkwaliteit. Het model moet helpen bij beleids- beheer- en kennisvraagstukken op nationaal niveau.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Directoraat-generaal Ruimte en Water, Planbureau voor de Leefomgeving en Rijkswaterstaat), Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ministerie van Economische Zaken en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werken samen aan de ontwikkeling van een waterkwaliteitsinstrumentarium. Dit gebeurt binnen het Nationaal Water Model.

Het wordt een landelijk model en moet in 2019 gereed zijn. Parallel aan de ontwikkelingen van dit model worden regionale pilots gestart met onderzoek en berekeningen naar waterkwaliteit. Hierdoor wordt het mogelijk in 2021 het model ook regionaal in te zetten. Het waterkwaliteitsmodel wordt onder andere gebruikt voor de evaluatie van de Stroomgebiedsbeheerplannen die binnen de Kader Richtlijn Water moeten worden opgesteld.

Waterkwaliteit binnen het Nationaal Water Model

De waterkwaliteitsmodule die momenteel ontwikkeld wordt, kan niet op zichzelf gebruikt worden voor waterkwaliteitsstudies. Hiervoor wordt de Kaderrichtlijn Water-verkenner (KRW-verkenner) gebruikt. Het Nationaal Water Model voorziet de KRW-verkenner daarbij van benodigde input: hydrologie en nutriëntenhuishouding. De hydrologie wordt berekend met het vernieuwde LHM op basis van RTC Tools. De nutriëntenhuishouding wordt berekend via de waterkwaliteitsmodule binnen het Nationaal Water Model en is gebaseerd op computermodellen ANIMO en MT3D. De beschrijving van deze modellen vindt u in het rapport Waterkwaliteitsmodellering van Deltares en Wageningen Environmental Research. Het instrumentarium of model is op dit moment nog niet geschikt voor het berekenen van de invloed van bestrijdingsmiddelen op de waterkwaliteit. Misschien is dit na 2020 wel mogelijk.