Technische beschrijvingen

Het Nationaal Water Model bestaat uit een reeks bestaande aan elkaar gekoppelde watermodellen. Met de technische beschrijvingen leggen we u de opbouw en de werking van de verschillende modellen uit.

Technische-beschrijvingen-01

Pijlers en modellen

Het Nationaal Water Model bestaat op dit moment uit 2 pijlers: waterveiligheid en zoetwaterverdeling. De 3e pijler, waterkwaliteit, is nog in ontwikkeling. Iedere pijler bestaat uit verschillende modellen of modeltreinen (met elkaar verbonden modellen, ook wel rekentrein genoemd).

De modellen over waterveiligheid en zoetwaterverdeling zijn beide landsdekkend: ze zijn van toepassing op heel Nederland. Ze zijn wel erg verschillend van elkaar, omdat ze ieder een ander doel hebben. Voor zoetwaterverdeling maken we gebruik van een combinatie van landsdekkende modellen. De waterveiligheid wordt berekend met behulp van specifieke modellen per watersysteem (gebied).

Op de onderliggende pagina’s leggen we per pijler uit welke modellen er nodig zijn om de berekeningen binnen het Nationaal Water Model te maken:

Rekentreinen

In de technische beschrijving komt regelmatig de modeltrein - ook rekentrein genoemd - aan bod. Een rekentrein is een combinatie van modellen die nodig is om alle gewenste informatie, bijvoorbeeld over waterveiligheid, te berekenen. De modellen in de rekentrein zijn deels afhankelijk van elkaar en worden als een trein aan elkaar gekoppeld.

Een rekentrein bestaat verder uit verschillende pre-processing en post-processingstappen. Denk aan importeren, exporteren en verwerken van data om de modellen op elkaar aan te laten sluiten. En de uitvoer van de modellen om te zetten naar de gewenste vorm, zoals een bepaalde grafiek of een meer generieke vorm die geschikt is om weer in andere programma’s te laden.

Dit soort rekentreinen zijn volledig geautomatiseerd: de onderlinge onderdelen van de trein zijn zo aan elkaar verbonden dat de computer alles in 1 keer doorrekent.