Niet vrijgegeven resultaten basisprognoses 2016

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2018 zijn (vooralsnog) niet vrijgegeven:

  1. DRUK-PARIJS2050: het scenario DRUK-PARIJS wordt na verwachting begin 2019 opnieuw doorberekend en na analyse beschikbaar gesteld op de website. Uit de analyse van de eerste berekeningen van dit scenario bleek dat er aanpassingen in het modelconcept nodig zijn.
  2. Verzilting: De modeluitkomsten voor wat betreft verzilting zullen in een later stadium beschikbaar worden gesteld. De resultaten moeten eerst nog nader geanalyseerd worden.
  3. Temperatuur: er worden vooralsnog geen gegevens voor temperatuur beschikbaar gesteld. Deze resultaten moeten eerst nog nader geanalyseerd worden.