Beschikbare basisprognoses

De volgende basisprognoses 2018 zijn beschikbaar:

Zoetwater - LHM

Zoetwater - LSMLT

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2018 zijn (vooralsnog) niet vrijgegeven:

  1. DRUK-PARIJS2050: het scenario DRUK-PARIJS wordt na verwachting begin 2019 opnieuw doorberekend en na analyse beschikbaar gesteld op de website. Uit de analyse van de eerste berekeningen van dit scenario bleek dat er aanpassingen in het modelconcept nodig zijn.
  2. Verzilting: : De uitvoer van SOBEK-NDB (chlorideconcentraties in de Rijn-Maasmonding) zal in een later stadium beschikbaar worden gesteld.
  3. Temperatuur: er worden vooralsnog geen gegevens voor temperatuur beschikbaar gesteld. Deze resultaten moeten eerst nog nader geanalyseerd worden.