Basisprognoses 2018

De basisprognoses 2018 van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor zoetwater voor 2017 en 2050. Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op gebied van zoetwaterverdeling te wachten staat door klimaatverandering en door socio-economische veranderingen.

De basisprognoses worden periodiek berekend. De eerste basisprognoses zijn gemaakt in 2016, zie Basisprognoses 2016.  Daarbij worden steeds de nieuwste inzichten en veranderingen verwerkt. Zoals een nieuw klimaatscenario, aangepast waterbeleid of een geactualiseerde schematisatie.

Er zijn in 2018 geen nieuwe basisprognoses voor veiligheid afgeleid. De basisprognoses 2016 voor veiligheid zijn op de pagina Uitvoer basisprognoses 2016 te vinden. Voor waterkwaliteit worden in de toekomst ook basisprognoses berekend. De eerste prognoses komen vanaf medio 2019 beschikbaar op deze website.

Gebruik van basisprognoses

De basisprognose worden in eerste instantie geleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gebruikt de basisprognoses voor het opstellen van landelijk beleid op gebied van water.

Zowel projecten op landelijk als op regionaal niveau kunnen de basisprognoses vervolgens gebruiken als invoer voor eigen modelberekeningen.

Toepassingen

De basisprognoses 2016 zijn gebruikt in de Klimaateffectatlas. Lees ook de de toelichtende kaartverhalen.

Invoer en uitvoer

Op de onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over de gegevens die we als invoer hebben gebruikt voor de basisprognose van 2018.