Niet vrijgegeven resultaten basisprognoses 2016

De volgende onderdelen van de basisprognoses 2016 zijn (nog) niet vrijgegeven:

  1. RUST2050: Uit analyse van de grondwaterstanden is gebleken dat een deel van de modelinvoer voor het scenario op Rust 2050 niet correct is. Het betreft het landgebruik. Hierdoor zijn ook de berekende resultaten voor het wateraanbod en watertekort voor dit scenario niet betrouwbaar. Daarom is besloten om de resultaten van het Rust 2050 scenario niet beschikbaar te stellen.
  2. Verzilting: Gelet op de betrouwbaarheid van de modeluitkomsten voor wat betreft verzilting, is het advies deze resultaten alleen voor bepaalde doeleinden te gebruiken. Daarom zijn deze resultaten alleen op aanvraag beschikbaar.
  3. Temperatuur: er worden geen gegevens voor temperatuur beschikbaar gesteld. Bij analyse zijn bepaalde onjuistheden in de modelinvoer geconstateerd, hetgeen onbetrouwbare uitkomsten voor temperatuur tot gevolg heeft.