Beschikbaar gestelde rekenresultaten

Uitvoerresultaten zoet

Er wordt alleen geaggregeerde data als open data beschikbaar gesteld, zoals de waterbalansen op het niveau van de 17 gebieden. Ruwe modeluitvoer (dus op districtsniveau) kan op verzoek worden uitgeleverd. Concreet zijn de volgende resultaten te downloaden:

 • ZW_LHM_DM_KnoopBalansRegions.nc.

  Bevat een geaggregeerde waterbalans over DM-knopen gegenereerd voor het oppervlaktewater met het Distributiemodel. Aggregatie op verschillende niveaus beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17 stations) en knelpuntgebieden (5 stations).

 • ZW_LHM_grids_Modflow.nc
  Bevat de gemiddelde hoogste en laagste grondwaterstand en kwelflux per jaar gegenereerd met Modflow (250x250 m grid).
 • ZW_LHM_grids_Metaswap.nc
  Bevat o.a. neerslag en verdamping gegenereerd met Metaswap (250x250 m grid).
 • ZW_LHM_Mozart(Regio).nc

  Bevat een waterbalans gegenereerd voor het regionale oppervlaktewater met MOZART. Aggregatie op verschillende niveaus beschikbaar per waterhuishoudkundige gebieden (17) en knelpuntgebieden (5).

 • ZW_LSMLT_VONK_Kunstwerken.nc
  Bevat daggemiddelde waterstanden en debieten rondom RWS-kunstwerken voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (111 stations)
 • ZW_LSMLT_VONK_PeilLocs.nc
  Bevat daggemiddelde waterstanden op selectie locaties in het RWS beheergebied voor het project VONK gegenereerd met het Landelijk Sobek Model (255 stations)

Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden op de Deltares wiki-pagina Uitvoerparameters Zoetwater

Uitvoerresultaten veiligheid

Per deelgebied worden de volgende resultaten beschikbaar gesteld:

 • VE_<gebied>HydraZoetAsLocaties.nc
  Bevat voor specifiek watersysteem (Rijn, Maas, Rijn-Maasmonding, IJssel-Vechtdelta) de berekende waterstanden op de as van de rivier voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
 • VE_<gebied>HydraZoetOeverLocaties.nc
  Bevat voor specifiek watersysteem (Rijn, Maas, Rijn-Maasmonding, IJssel-Vechtdelta) de berekende waterstanden en golfhoogte aan de oever voor verschillende terugkeertijden (T=10; 40; 100; 250; 400; 1000; 1250; 2000; 4000; 10000; 20000).
 • VE_<gebied>PPModelAfvoerLocaties.nc
  Bevat voor specifiek watersysteem (Rijn, Maas) de door WAQUA berekende afvoeren op een dwarsraai in de rivier.
 • VE_<gebied>ModelHmaxGrid.nc
  Bevat voor specifiek watersysteem maximale waterstand over een afvoergolf gegenereerd door WAQUA (250x250 m grid)

Een meer uitgebreide beschrijving is te vinden op de Deltares wiki-pagina Uitvoerparameters Veiligheid