Invoer

Wat je invoert in een model, bepaalt uiteindelijk wat er berekend wordt. We beschrijven de belangrijkste componenten van de invoer van de basisprognose van 2016.

Schematisaties watergangen

Schematisaties van de watergangen vormen een belangrijke invoer. Ze geven een 3-dimensionele beschrijving van de watergang waarin het water stroomt. Het gaat bijvoorbeeld om de vorm en eigenschappen van de waterbodem, de dijken en kades.

Modelschematisaties: waterveiligheid

De schematisaties voor waterveiligheid die we gebruiken in het Nationaal Water Model voor de basisprognoses van 2016, zijn dezelfde als die we gebruikten in het Deltamodel. Ze representeren de actuele situatie (in dit geval de situatie van 2012 voor Maas, Rijn en IJsselvechtdelta en 2015 voor Rijn-Maasmonding) met daarbij de voorziene maatregelen in het kader van Maaswerken en Ruimte voor de Rivier (Van Walsem, 2013).

De volgende modellen zitten nu ingebouwd:

 1. Maas: waqua_maas_dmref12_5-v1 (basisversie “S0”, geen schematisaties uit deelprogramma rivieren)
 2. Rijn: waqua_rijn_dmref12_5-v1 (basisversie “S0”, geen schematisaties uit deelprogramma rivieren)
 3. IJVD: WAQUA_ijvd_dmref12_5-v3
 4. RMM: Sobek-RMM-ReferentieDPR2015 (zie ook 6.2 in configuratiehandleiding Nationaal Water Model).

Voor het Markermeer en IJsselmeer zijn geen nieuwe berekeningen gemaakt, maar gebruiken we een database fysica en meerpeilstatistiek.

Modelschematisaties: zoetwaterverdeling

Voor het onderdeel zoetwater worden de volgende modelversies gebruikt:

LSM: versie 1.2. (De basis voor dit model is beschreven in het achtergronddocument LSM)

 • LSM light: LSM-LT 1.2
 • LHM: versie 3.02.
 • SOBEK-Re 2.52.009 - NDB 1_1_0
 • LTM: LTM 1.0

Scenarioafhankelijke invoer

De basisprognoses geven een voorspelling van de toekomstige situatie, gebaseerd op scenario’s. Voor de klimaatscenario’s maken we gebruik van de KNMI’2014 scenario’s. De socio-economische situatie wordt beschreven in de WLO-scenario’s. In de basisprognose van 2016 is nog gebruik gemaakt van de WLO scenario’s uit 2006.

Het Nationaal Water Model is de opvolger van het Deltamodel. In het rapport Update Deltascenario’s Nationaal Water Model (pdf, 1.8 MB) is beschreven hoe de invoer van de basisprognoses binnen het Nationaal Water Model verschilt van het Deltamodel.

Het rapport beschrijft de volgende invoeren met betrekking tot zoetwater:

 • neerslag en verdamping
 • zeespiegelstijging
 • rivierafvoeren
 • interne verzilting
 • externe verzilting
 • peilen hoofdwatersysteem
 • landgebruik en verhardingskaart
 • bodemdaling
 • onttrekkingen oppervlaktewater
 • onttrekkingen grondwater

In het rapport Update Deltascenario’s Nationaal Water Model (pdf, 1.8 MB) kunnen de details per onderwerp worden nagegaan.

Op gebied van waterveiligheid worden de volgende invoeren gerapporteerd:

 • zeespiegelstijging
 • afvoerstatistiek Lobith en Borgharen

In het rapport Deltascenario's 2012- NHI modelinvoer staat een toelichting op de wijze waarin destijds de Deltascenario's zijn vertaald in het LHM.

Zeespiegelstijging

De zeespiegelstijging waarop de basisprognoses van 2016 zich baseren, staan hieronder afgebeeld. Deze zeespiegelstijgingen zijn ook gebruikt voor berekeningen rondom zoetwater.

Zeespiegelstijging

Afvoerstatistiek Lobith en Borgharen

Voor de Rijn bij Lobith en de Maas bij Borgharen zijn met GRADE (Hegnauer et al, 2014) nieuwe afvoerstatistieken afgeleid voor de KNMI’14 scenario’s (uit: Update Deltascenario’s Nationaal Water Model). Details met betrekking tot deze invoer staan eveneens in Update Deltascenario’s Nationaal Water Model.