Basisprognoses 2016

De basisprognoses van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor 2015, 2050 en 2085. Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op gebied van waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit te wachten staan door klimaatverandering.

De basisprognoses worden periodiek berekend. Daarbij worden steeds de nieuwste inzichten en veranderingen verwerkt. Zoals een nieuw klimaatscenario, aangepast waterbeleid of een geactualiseerde schematisatie.

Gebruik van basisprognoses

De basisprognose worden in eerste instantie geleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie gebruikt de basisprognoses voor het opstellen van landelijk beleid op gebied van water.

Zowel projecten op landelijk als op regionaal niveau kunnen de basisprognoses vervolgens gebruiken als invoer voor eigen modelberekeningen. De eerste basisprognoses zijn gemaakt in 2016 en zijn via deze website beschikbaar als open data.

Toepassingen

De basisprognoses 2016 zijn gebruikt in de Klimaateffectatlas. Lees ook de de toelichtende kaartverhalen.

Invoer en uitvoer

Op de onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over de gegevens die we als invoer hebben gebruikt voor de basisprognose van 2016.