Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model is een computermodel dat inzicht geeft in waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit in Nederland. Nu en in de toekomst.

Nederland staat voor grote uitdagingen rondom klimaatverandering. De zeespiegel stijgt en onze rivieren moeten meer water afvoeren. Maar het wordt tegelijkertijd ook steeds warmer en droger. Deze veranderingen hebben gevolgen voor onze kwetsbare delta. Daarom zijn er voor waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit een groot aantal langetermijndoelen gesteld waarvoor nú al beleid nodig is. Het Nationaal Water Model helpt daarbij.

Wat is het Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model is een computermodel dat berekent hoe het water zich beweegt. Bijvoorbeeld hoe het rivierwater stroomt en het grondwater zakt en stijgt. Het model berekent ook het het zoutgehalte van het water en de watertemperatuur. Naast een actueel beeld laat het model de verwachtingen voor de jaren 2050 en 2085 zien.

Met het Nationaal Water Model berekenen we bijvoorbeeld of er in de toekomst nog genoeg schoon drinkwater is, of de landbouw genoeg water heeft om gewassen te verbouwen en of we droge voeten houden achter onze dijken. Het is belangrijk om hier inzicht in te krijgen. De overheid kan op basis van de resultaten haar beleid rondom waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit aanpassen.

De voorganger van het Nationaal Water Model is het Deltamodel

externe-invloeden-op-het-waterbeheer-veranderen

Onze Nederlandse delta verandert voortdurend. De bodem daalt, rivieren worden verbreed en de zeespiegel stijgt. Het Nationaal Water Model geeft inzicht in de gevolgen daarvan op gebied van waterveiligheid, zoetwaterverdeling en waterkwaliteit.

Organisatie

Het Nationaal Water Model is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende overheden en kennisinstituten in Nederland. De organisatie bestaat nu uit de volgende betalende opdrachtgevers (stuurgroep): Rijkswaterstaat, directoraat-generaal Ruimte en Water (DGWB) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA), Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze stuurgroep kan uitgebreid worden tot een strategiegroep wanneer kennisinstituten Wageningen Environmental Research en Deltares deelnemen.

Locatie

Het Nationaal Water Model staat in het rekencentrum van het KNMI in De Bilt. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met het Nationaal Modellen en Datacentrum (NMDC). Het NMDC is een samenwerkingsverband tussen KNMI, RIVM, PBL, Deltares, Rijkswaterstaat, Alterra en TNO.


Foto Maeslantkering

Documenten

Links

Deltaprogramma

De overheid wil Nederland  beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. Die plannen worden gemaakt in het Deltaprogramma.
De Deltascenario's worden voor het maken van beleidsmatige keuzes onder meer doorgerekend met het Nationaal Water Model.

Klimaateffectatlas

De basisprognoses 2016 zijn gebruikt in de Klimaateffectatlas. Lees ook de de toelichtende kaartverhalen.