Wat is het Nationaal Water Model

Het Nationaal Water Model is een verzameling van bestaande, aan elkaar gekoppelde watermodellen. Dit geavanceerde computermodel biedt inzicht in de gevolgen van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen voor onze waterhuishouding. Naast een beeld van de actuele situatie schetst het ook de verwachtingen voor de jaren 2050 en 2085.

Zo zien we op tijd waar in de toekomst problemen kunnen ontstaan. Of er in 2050 bijvoorbeeld nog voldoende schoon drinkwater is, of er in 2085 genoeg water is om gewassen te verbouwen en of we droge voeten houden achter onze dijken. En de overheid kan op basis van die resultaten haar beleid aanpassen. Een belangrijke extra mogelijkheid is het doorrekenen van beoogd waterbeleid, om een beeld te vormen van de effectiviteit.

Technische-beschrijvingen-01

Basisprognoses

De toekomstverwachtingen van het Nationaal Water Model, ook wel ‘basisprognoses’ genoemd, worden opgesplitst in 3 aparte onderwerpen, die (gedeeltelijk) gebruikmaken van verschillende modellen. Waterkwaliteit richt zich, zoals de naam al doet vermoeden, op de kwaliteit van ons (drink)water. Waterveiligheid op hoogwater en Zoetwater op de waterbeschikbaarheid.


Het Nationaal Water Model is de opvolger van het Deltamodel. De eerste toekomstverwachtingen met het Nationaal Water Model, ook wel ‘basisprognoses’ genoemd, zijn gemaakt in 2016. Deze worden periodiek geactualiseerd. Hoe stromen bijvoorbeeld op dit moment onze rivieren, beken en sloten? We nemen verder alle beleidsmaatregelen met betrekking tot water mee in de berekeningen. Ook de maatregelen die nog niet in uitvoering zijn, maar waarvan vaststaat dat ze in de komende jaren wel worden toegepast.


Om te berekenen hoe ons watersysteem er in 2050 en 2085 uitziet, maken we ook gebruik van verschillende toekomstscenario’s. Die informatie krijgen we van:

Het KNMI maakt scenario’s over klimaatverandering. Het CPB en het PBL maken scenario’s over de ontwikkeling van onze welvaart en leefomgeving. Als we al deze gegevens in het model invoeren, krijgen we een kijkje in de toekomst.

Interesse?

Houdt u zich beroepsmatig bezig met waterbeleid en heeft u interesse in het Nationaal Water Model? Lees dan meer over de voordelen van het gebruiken van onze basisprognoses. Heeft u nog vragen? Stel ze via ons vragenformulier of aan een van de medewerkers van de Helpdesk Water: 088-7977102.