Basisprognoses 2019 - Waterkwaliteit

In 2019 zijn de eerste basisprognose-berekeningen voor waterkwaliteit uitgevoerd.

Het recent ontwikkelde  Landelijk Waterkwaliteitsmodel (pdf, 17 MB) (Bolt et al. 2020)  is toegepast in het kader van het Nationaal Water Model om de basisprognoses door te rekenen voor Nitraat, fosfaat en ecologie. In de basisprognose zijn naast het vastgesteld beleid ook landbouwkundige ontwikkelingen verdisconteerd. Het in de basisprognose verwerkt beleid bestaat uit de maatregelen van het 6e Nitraat Actie Programma 2018-2021 en de maatregelen van de Deelstroomgebiedsbeheerplannen 2016-2021. Voor de landbouwkundige ontwikkeling is gebruik gemaakt van inzichten uit andere beleidsverkenningen. De resultaten zijn beschreven in de Rapportage Basisprognoses (pdf, 1.7 MB).  Bij de ontwikkeling van het landelijk waterkwaliteitsmodel en de berekening van de basisprognoses is uitgebreid aandacht besteed aan de kwaliteitsborging en plausibiliteit van de modeluitkomsten. Hiervoor wordt verwezen naar de hierboven genoemde rapportages. De basisprognoses zijn door PBL gebruikt in de Nationale Analyse Waterkwaliteit. In een later stadium zullen de modeluitkomsten te downloaden zijn vanaf deze website.