Basisprognoses 2019 - Waterkwaliteit

In 2019 zijn de eerste basisprognose-berekeningen voor waterkwaliteit uitgevoerd. De resultaten inclusief bijbehorende rapportages komen in de loop van 2020 op deze website beschikbaar.

In 2019 zijn de eerste basisprognose-berekeningen voor waterkwaliteit uitgevoerd. De resultaten inclusief bijbehorende rapportages komen in de loop van 2020 op deze website beschikbaar.