Basisprognoses 2016

De basisprognoses 2016 van het Nationaal Water Model bevatten modeluitkomsten voor 2015, 2050 en 2085. Ze geven inzicht in de veranderingen die Nederland op het gebied van Waterveiligheid en Zoetwater te wachten staan door klimaatverandering.

Download de modeluitkomsten. Meer informatie over de gegevens die zijn gebruikt bij de berekeningen, vindt u hier.

De basisprognoses worden in eerste instantie geleverd aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie gebruikt de basisprognoses voor het opstellen van landelijk beleid op het gebied van water. Zowel projecten op landelijk als op regionaal niveau kunnen de basisprognoses vervolgens gebruiken als invoer voor eigen modelberekeningen.