Basisprognoses

Het Nationaal Water Model maakt regelmatig nieuwe basisprognoses. Deze berekeningen brengen niet alleen de huidige situatie op watergebied in kaart, maar schetsen ook de verwachtingen voor de jaren 2050 en 2085.

Bij het berekenen van de basisprognoses verwerken we steeds de nieuwste inzichten en veranderingen. Zoals een nieuw klimaatscenario of aangepast waterbeleid. We delen de prognoses in aan de hand van 3 verschillende thema’s: Waterveiligheid, Zoetwater en Waterkwaliteit.

Rekentreinen
De basisprognoses zijn berekend met behulp van modeltreinen – ook wel rekentreinen genoemd. Een rekentrein is een combinatie van modellen die nodig is om alle gewenste informatie te berekenen. De modellen in de rekentrein zijn deels afhankelijk van elkaar en worden als een trein aan elkaar gekoppeld.

Een rekentrein bestaat verder uit verschillende pre-processing en post-processing-stappen. Denk aan het importeren, exporteren en verwerken van data om de modellen op elkaar aan te laten sluiten. En om de uitvoer van de modellen om te zetten naar de gewenste vorm, zoals een bepaalde grafiek of een meer generieke vorm die geschikt is om weer in andere programma’s te laden.

Kwaliteitsborging
Met behulp van uitgebreide controles en testen worden de berekeningen van het Nationaal Water Model – zowel tussentijds als na afloop – tegen het licht gehouden. Zo voorkomen we dat er fouten in de uitkomsten sluipen.

SSC Campus
Het Nationaal Water Model wordt gehost bij SSC Campus, een ICT-leverancier voor kennis -en onderzoeksinstituten binnen de Rijksoverheid. Een gebruiker kan inloggen op het modellenplatform. Daar staan werkruimtes (virtuele computers) en een bestandsbeheertool klaar waarmee gebruikers de benodigde berekeningen kunnen uitvoeren.