Mars Release info

Mars2 Release Notes

Release Notes V2.0.3.

Herstructurering synchronisatie

 • Alleen gegevens die sinds de vorige synchronisatie gewijzigd zijn, worden gesynchroniseerd, zodat het dataverbruik zo klein mogelijk is
 • Er vindt een echte synchronisatie plaats, zodat de gegevens voor de desbetreffende perceel - schip combinatie op het walsysteem en op het scheepssysteem na synchronisatie met elkaar overeenkomen
 • Rapporten worden gesynchroniseerd van wal naar schip

Aanpassingen rapportage

 • De duur van de cyclusdelen van een reis wordt nu bijgehouden
 • Alle leegschipbepalingen van een reis worden geregistreerd
 • Per bepaling worden de methode, tijdstip en waarde opgeslagen
 • Analoog voor volschip (wat bedoel je hiermee te zeggen?)
 • Rapporten worden gegroepeerd

Aanpassingen boordinterface

Gebruikersvriendelijkheid en bruikbaarheid van boordinterface

 • Leesbaarheid van de gegevens op afstand
  • De letters in de rapportages zijn zo groot dat ze op het scherm makkelijk leesbaar zijn en op afstand nog herkenbaar
 • Eenvoudiger te bedienen systeemcontroles
 • Mogelijkheid tot correctie invoerdata
 • Invoer van locatie schrappen bij handmatige opgave Soortelijke Massa Omgevingswater (SMO)
 • Tijdens de bepaling van het steeds leger wordend schip maakt het systeem de massaafname van het schip inzichtelijk in de grafiek, door een markering weer te geven op de punten dat er een leger leegschip is bepaald
 • Een geluidssignaal weergeven als er een leger leegschip is bepaald tijdens het storten en de Theoretisch Leeg Schip (TLS)
 • TLS bepalen voor schip met additionele kleine beunen is nu mogelijk
 • In de configuratie wordt geregeld of bepaalde beunen wel of niet worden meegenomen bij de bepaling van de TLS
 • Waterreis wordt vanaf heden automatisch afgerond
 • Vóór aanvang van de waterreis vult het systeem automatisch de waarde voor de maximale beuninhoud in die als defaultwaarde voor max beun waterreis is opgegeven in het perceelschip
 • Gebruikersinstellingen behouden tussen browsersessies:
  • de gekozen taal
  • de verdeling van het scherm in de tab grafiek
  • de vinkjes onder de knop instellingen in de tab grafiek
  • instellingen in de customtabs rechts in het monitorscherm

Inzichtelijkheid voortgang waterreis

 • Bij de waterreis wordt een grafiek getoond met gegevens
 • Systeemstatus en aannemerstatus is aan elkaar gerelateerd
 • Berekenen waterreisnorm voor schepen met additionele kleinen
 • Waarschuwing bij gebruik annuleren-knop
 • Bij TLS en waterreis, de leegschipwaarde weergeven
 • Reizen standaard sorteren met de nieuwste reis bovenaan
 • In het handpeilingenscherm, zowel Monitor als Management moet de ullage worden ingevoerd in centimeters
 • Handpeiling wordt op de naam gezet van diegene die deze het laatst heeft gewijzigd
 • Invoeren totaalvolume beun bij handpeilingen is nu mogelijk

Monitoring baggerproces

 • Tijdens de bepaling van het steeds leger wordend schip maakt het systeem de massa-afname van het schip inzichtelijk in de grafiek, door een markering weer te geven op de punten dat er een leger leegschip is bepaald
 • Het leegschip wordt ook bepaald op de systeemstatusovergang leegvaren - laden
  • op dit bepaalmoment kan een geluidssignaal worden gegeven
 • De gebruiker heeft de mogelijkheid om beslispunten van een reis in de grafiek zichtbaar te maken
 • Aannemerstatus goed zichtbaar in beeld
 • Indeling knoppen monitorscherm verbeterd
 • Keuze en zichtbaarheid lijnkleuren verbeterd
 • Vóór de labels van de Y-assen zijn blokjes geplaatst in dezelfde kleur als de lijn

Reisacties

 • Invoeren van windsnelheid in Beaufort
 • Verletnummering automatisch
 • Verletten kunnen worden verwijderd
 • Controle Ruwe datastring:
  • In de gebruikersinterface is het mogelijk om de ruwe datastring (0.5 sec-waarde) zichtbaar te maken
  • Tab "Voorkeur” toegevoegd:
   Het systeem houdt de voorkeursinstellingen bij per gebruiker, zodat iedere gebruiker zijn/haar eigen voorkeursinstellingen ziet in de tab “Monitor”
 • Procesflow:
  • mogelijkheid om tijdens een lopende reis over te schakelen naar een nieuwe actieve configuratie
 • Rapportages schalen mee met het browservenster
 • Het gehele browservenster wordt benut
 • Robuustheid, foutafhandeling en troubleshouting:
  • Mars geeft een foutmelding als hoppertabellen worden ingelezen waarbij het naamveld aanhalingstekens en/of getallen bevat
  • In de foutmelding staat dat aanhalingstekens of getallen in de hoppertabel naam niet zijn toegestaan
 • Mars accepteert in een numeriek invoerveld geen komma’s
  • Het systeem geeft een foutmelding met de strekking dat het decimale teken in Mars een punt is en dat een komma een ongeldig teken is in een getal
 • Bij problemen met sensoren geeft het systeem duidelijk aan welke sensor de problemen veroorzaakt
 • Sortering tabellen:
  • Tabellen van meetgegevens worden gesorteerd met meest recente gegevens bovenaan