Proteus

Nieuwe Release Proteus 3.3!

Binnen het Brzo is voor de waterkwaliteitsbeheerder een adviesrol weggelegd als het gaat om risico’s van onvoorziene lozingen door een zwaar ongeval. Voor het vaststellen van de risico’s, heeft Rijkswaterstaat de applicatie Proteus ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven de voor hun relevante scenario’s modelleren en de hieraan verbonden risico’s inzichtelijk maken. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt deze applicatie en speelt hiermee in op (door gebruikers) gevonden bugs en veelgehoorde suggesties.

Nieuwe release

Er is een nieuwe versie van Proteus uit, Proteus 3.3! Proteus 3.3 rectificeert een groot aantal bugs en voegt een aantal functionaliteiten toe aan de applicatie. Bij het opstellen van milieurisicoanalyses wordt er van uit gegaan dat gebruik wordt gemaakt van deze nieuwe versie van Proteus.

De meest belangrijke aanpassingen doorgevoerd in Proteus 3.3 zijn:

  • Faalkansen van een aantal risico units zijn aangepast
  • Leidingfalen is opnieuw ontworpen
  • De meest prioritaire bugs zijn opgelost
  • De gebruikersinterface is verbeterd