Nieuwsbrief Waterbodemimmissietoets 2023-1

nieuwsbrief-header

Beste gebruikers van de Waterbodemimmisietoets,

U krijgt deze nieuwsbrief om dat u volgens onze informatie de waterbodemimmissietoets in de het verleden heeft gedownload of omdat u bij het voortraject of de workshops betrokken bent geweest.

Regelmatig zorgt RWS voor een nieuwe versie welke actueel is en de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen.  Daarnaast passen wij de waterbodemimmissietoets aan de hand van gebruikerservaringen. Inmiddels kunt u de nieuwe versie downloaden.

Wijzigingen ten opzichten van de vorige versie

Hieronder vindt u de zaken die in de waterbodemimmissietoets gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie:

 1. wijzigingen a.g.v. veranderde wet- en regelgeving
  Er is de afgelopen jaren veel te doen geweest rond PFAS. Er is inmiddels een Handelingskader PFAS, waarin grenswaarden zijn opgenomen die geadviseerd worden voor het toepassen en verspreiden van bagger. Daardoor zijn er ook vragen gekomen over PFAS. Voor de waterkwaliteit is er maar één verbinding genormeerd als prioritaire stof, namelijk PFOS. Daarnaast heeft het RIVM voor PFOA ook een nom afgeleid. Deze twee stoffen zijn daarom toegevoegd aan de WIT. Twee andere regelmatig aangetroffen stoffen boven 0,8 µg/kg, namelijk EtFOSAA en MeFOSAA kunnen niet worden toegevoegd, omdat er geen waterkwaliteitsnorm is. De gebruiker zou eventueel deze stoffen wel kunnen invoeren als ‘overige stof’, maar dan moeten ook gegevens zoals ‘waterkwaliteitsnorm’ en log Koc worden ingevuld.
 2. wijziging waterkwaliteitsgegevens
  Voor de Rijkswateren zijn de 3-jarige gemiddeldes die voor elk waterlichaam zijn opgenomen geactualiseerd op basis van de jaren 2018-2020.
 3. wijzigingen a.g.v. gebruikerservaringen
  Er waren geen gebruikerswensen die aanleiding gaven tot specifieke wijzigingen.
 4. technische verbeteringen (t.g.v. bugs, wenselijke software)
  • In versie 1.4 was een wijziging doorgevoerd m.b.t. het berekenen van de bijdrage van opwerveling van sediment. Dat resulteert in een realistischere zwevend stof concentratie na de ingreep. Daarbij is helaas een foutje in de Excel geslopen dat meestal weinig effect had, maar in enkele gevallen tot onjuiste resultaten kon leiden. Deze fout is in versie 1.6 hersteld.
  • De biobeschikbaarheidsformules die deel uitmaken de tweedelijns KRW-normen voor koper, nikkel, lood en zink zijn bijgewerkt volgen de laatste versie, zoals opgenomen in het Protocol monitoring en toestandsbeoordeling KRW.