Nieuwsbrief Waterbodemimmissietoets 2017-1

nieuwsbrief-header

Beste gebruikers van de Waterbodemimmissietoets,

U krijgt deze nieuwsbrief omdat u volgens onze informatie de waterbodemimmissietoets in 2015 of 2016 hebt gedownload of omdat u bij het voortraject of de workshops betrokken bent geweest.

Mocht u de waterbodemimmissietoets niet gebruikt hebben en in de toekomst niet wensen te gebruiken, dan kunt u deze e-mail als niet verzonden beschouwen. U kunt zich afmelden voor toekomstige nieuwsberichten. Mocht u de waterbodemimmissietoets verspreid hebben aan derden, bijv. collega’s, dan zouden we het op prijs stellen als u dit nieuwsbericht zou willen doorsturen.

Nieuwe versie beschikbaar

Elk jaar zorgt RWS voor een nieuwe versie welke actueel is en de meest recente normen, waterkwaliteitsgegevens en beleidsontwikkelingen. Inmiddels kunt u de nieuwe versie aanvragen. Tevens passen wij de waterbodemimmissietoets aan de hand van gebruikerservaringen. Daarom verzoeken we u om een enquêteformulier in te vullen dat niet meer dan 5 minuten van uw tijd vraagt. Zodoende kunnen wij de waterbodemimmissietoets in de toekomst beter laten aansluiten bij gebruikerswensen.

Wijzigingen

Hieronder vindt u de zaken die in de waterbodemimmisietoets (WIT) gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie:

 1. wijzigingen a.g.v. veranderde wet- en regelgeving,
  1. Voor sommige stoffen is een biotanorm afgeleid. Vooralsnog heeft Nederland voor de meeste stoffen met biotanormen een waternorm afgeleid, waaraan wordt getoetst. Alleen voor dioxineachtige stoffen is geen waternorm beschikbaar. Omdat dioxines in sediment niet routinematig worden gemeten, hanteert de WIT PCB153 in sediment als indicator. Dit was vorige jaar nog met een pop up scherm ingebouwd, maar nu als zelfstandig werkblad. Tevens is de toetsing van PCB153 meer in lijn gebracht met de overige stoffen. In de handreiking wordt nadere uitleg gegeven.
 2. wijziging waterkwaliteitsgegevens,
  1. Voor de Rijkswateren zijn de 3-jarige gemiddeldes die voor elk waterlichaam zijn opgenomen geactualiseerd op basis van de jaren 2013-2015.
 3. wijzigingen a.g.v. gebruikerservaringen
  1. er waren geen gebruikerswensen die aanleiding gaven tot specifieke wijzigingen.
 4. technische verbeteringen (t.g.v. bugs, wenselijke software).
  1. De Excel-versie van WIT is gewijzigd van Excel97 naar Excel 2010. Er wordt bewust in een relatief ‘lage’ versie gewerkt, zodat ook gebruikers, die een lagere Excelversie gebruiken, de tool kunnen gebruiken. Momenteel schatten we in dat het aantal Excel97-gebruikers verwaarloosbaar is.
  2. Vanaf 2016 zijn er geen normen meer in standaard water (met 30 mg zwevend stof/ liter) en ook niet meer in zwevend stof (betrof de PCBs). Hoewel al niet meer aan deze normen werd getoetst zijn de rekenstappen om te toetsen aan gestandaardiseerde normen nu daadwerkelijk verwijderd.
  3. Er zijn enkele foutjes verbeterd in de formules.

Mocht u vragen hebben, dan kunt terecht op www.helpdeskwater.nl/waterbodemimmissietoets. Wij danken u voor uw bijdrage.