Steentoets

Wat doet de applicatie?

Met Steentoets kan de veiligheidsbeoordeling van dijkbekledingen met gezette steen uitgevoerd worden.

Het programma is toepasbaar voor bijna alle steenzettingen in Nederland. Dat betreft steenzettingen van natuursteen, beton, zuilen, blokken, met gietasfalt en beton ingegoten steenzettingen, met en zonder gaten in de zetstenen. 
Voor de ondergrond kan er gerekend worden met en zonder een granulaire filterlaag, met twee granulaire filterlagen, op twee plaatsen kan er een geotextiel zijn toegepast, vlijlagen en een kleilaag.
Er kan gerekend worden met een breed scala aan mogelijke geometrieën van de dijk, met en zonder een berm in het buitentalud, met meerdere bermen in het buitentalud, een steenzetting op de kruin en het binnentalud en op de binnenberm.
Er wordt rekening gehouden met scheve golfaanval en met de belastingduur.

Het volgende valt buiten het toepassingsgebied:

 • Steenzetting op de kop van een havendam
 • Ingegoten Noorse steen
 • PBA bekledingen1
 • Breuksteenoverlaging van steenzettingen1
 • Toetsen op langsstroming langs de dijk1

1 De functionaliteit om deze bekleding te toetsen is niet actief als gekozen wordt voor WBI-2017, maar wel in het programma opgenomen. Zie hiervoor de handleiding.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Steentoets is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren. Dit zijn met name experts, die bekend zijn met de beoordeling van de stabiliteit van steenzettingen.

Laatste nieuws

De huidige versie van Steentoets is versie 17.1.1.1

In deze versie is een nieuw type toplaag toegevoegd, namelijk het type 'Hillblocks 2.0'. Verder zijn kleine bugfixes doorgevoerd, zie hiervoor de release notes.

Systeemvereisten

Steentoets is een Microsoft Excel applicatie en is ontwikkeld voor MS-Excel 2003. Zie de handleiding voor de benodigde instellingen. Steentoets is ook getest voor:

 • Windows Vista 2006 Engels met Excel 2007 (32 bit) professional Engels
  Windows 7 (64 bit) professional Engels met Excel 2010 (32 bit) professional Engels
 • Windows 7 (64 bit) Home Premium Nederlands met Excel 2010 (32 bit) professional Nederlands
 • Windows 8.1 (64 bit) Engels met Excel 2013 (64 bit) professional Engels
 • Windows 10 (64 bit) professional Engels met Excel 2013 (64 bit) professional Engels
 • Windows 10 (64 bit) professional Engels met Excel 2016 (64 bit) professional Engels

Bij de combinatie Windows 7 (32 bit) professional Engels met Excel 2007 (32 bit) professional Engels zijn problemen geconstateerd met opstarten, opslaan en afsluiten van het programma.