Hydra-NL

Wat doet de applicatie?

Hydra-NL is een probabilistisch model dat de statistiek berekent van de hydraulische belastingen (waterstand, golfcondities, golfoverslag) voor de beoordeling van de primaire dijken en kunstwerken van Nederland.
Het is consistent met WBI2017.

Hydra-NL levert voor alle primaire dijken en kunstwerken van Nederland in de basismodus, bij op te geven overschrijdingskans (d.w.z. norm eis of doorsnede eis, zie Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage II) de hydraulische belastingen inclusief onzekerheden consistent met WBI2017:

 • waterstand (voorheen toets peil)
 • golfhoogte en piekperiode (voor de eenvoudige toets),
 • Hydraulische Belasting Niveau (HBN), als maat voor de benodigde kruinhoogte bij gegeven profiel (voorheen de hoogte toets),
 • overslagdebiet, bij gegeven kruinhoogte en profiel.
  Bij kunstwerken is een fout hersteld bij overlopen/overslag.
 • golfcondities bij gegeven bekledingstype en waterstandsniveaus (voor de beoordeling van de bekleding op het buitentalud).

Daarnaast geeft Hydra-NL inzicht in overstromingskansen voor dijken en kunstwerken voor twee toets sporen bij gegeven kruinhoogte, gekozen kritiek overslagdebiet en profiel. Voor inzicht in de statistiek van de belastingen kan Hydra-NL aanvullende informatie geven in de vorm van een frequentielijn, illustratiepunten en/of uitsplitsingen. Het kan ook worden gebruikt voor het opnieuw berekenen van strijklengten bij eilanden/hoge grond in de rivier.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Hydra-NL is bedoeld voor waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De meest recente vrijgegeven versie van Hydra-NL is v2.7.1.De belangrijkste wijzigingen ten op zichtte van de vorige versie (2.4.1) zijn:

 • Hydra-NL is uitgebreid met het bekledingstype "grasmat oploopzone". Voor dit bekledingstype luiden de bekleding parameters:
  a = 1; b = 1.7 en c = 0.3.
 • De afvoerstatistiek van de Maas bij Borgharen is voor de zes OI2014-scenario's geüpdatet in Hydra-NL. In de update zijn de overstromingen in Wallonië meegenomen.
  Hierdoor komen extreme afvoeren minder frequent voor. De zes OI2014-scenario's bestaan uit de combinaties van drie zichtjaren (2023, 2050 en 2100) en twee klimaatontwikkelingen, te weten Gematigd (G) en Warmer inclusief verandering circulatiepatronen (W+).

Voor uitgebreide informatie over de laatste wijzigingen, zie de release notes in de gebruikershandleiding.