Hydra-NL

Wat doet de applicatie?

Hydra-NL is een probabilistisch model, dat consistent is met WBI-2017, de statistiek berekent van de hydraulische belastingen (waterstand, golfcondities, golfoverslag) voor de beoordeling van de primaire dijken en kunstwerken van Nederland.

Hydra-NL levert voor alle primaire dijken en kunstwerken van Nederland in de basismodus bij op te geven overschrijdingskans (d.w.z. norm eis of doorsnede eis, zie Ministeriele Regeling bijlage II) de hydraulische belastingen inclusief onzekerheden consistent met WBI2017:

  • waterstand (voorheen toets peil)
  • golfhoogte en piekperiode (voor de eenvoudige toets),
  • Hydraulische Belasting Niveau (HBN), als maat voor de benodigde kruinhoogte bij gegeven profiel (voorheen de hoogte toets),
  • overslagdebiet, bij gegeven kruinhoogte en profiel,
    Bij kunstwerken is een fout hersteld bij overlopen/overslag
  • golfcondities bij gegeven bekledingstype en waterstandsniveaus (voor de beoordeling van de bekleding op het buitentalud).
  • opnieuw berekenen strijklengten bij eilanden/hoge grond in de rivier

Daarnaast geeft Hydra-NL inzicht in overstromingskansen voor dijken en kunstwerken voor twee toets sporen bij gegeven kruinhoogte, gekozen kritiek overslagdebiet en profiel. Voor inzicht in de statistiek van de belastingen kan Hydra-NL aanvullende informatie geven in de vorm van een frequentielijn, illustratiepunten en/of uitsplitsingen.

Consistentie met WBI betekent o.a. dat gebruik wordt gemaakt van dezelfde data en dat er geen toeslagen meer zijn. Die zijn geïntegreerd in de hydraulische belastingen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van Hydra-NL is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van Hydra-NL is v2.4.1.

Hydra-NL is uitgebreid om hydraulische belastingen te kunnen bepalen op de Hollandsche IJssel en het Volkerak-Zoommeer volgens de WBI2017-systematiek.  Voor de Hollandse IJsselkering is de faalkans aangepast, deze was 1/100 en is nu 1/200 volgens de formele afspraken.  Voor het Volkerak-Zoommeer is een extra watersysteemtype (inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging) aan Hydra-NL toegevoegd.

Aan Hydra-NL is specifieke ontwerpfunctionaliteit toegevoegd. Om de wijze van gebruik van Hydra-NL te verduidelijken zijn de gebruikersmodi van Hydra-NL hernoemd en aangepast tot Beoordelingsmodus, Ontwerpmodus en Testmodus.

Ten opzicht van eerdere OI leveringen is de zeespiegelstijging in de 2023 scenario's van het OI2014, volgens het WBI gemaakt en is de afvoerstatistiek van de Rijn bij Lobith in het Benedenrivierengebied voor het OI2014 aangepast (alleen de ontwerpmodus).

Voor uitgebreide informatie over de laatste wijzigingen, zie de release notes.

Het is mogelijk om met Hydra-NL schematisaties te maken voor zowel Hydra-NL en Ringtoets. Binnen de functionaliteit van Hydra-NL kan men, met de vernieuwde PC-Overslag, een losse berekeningen maken (narekenen illustratiepunt). Hierbij hoeft niet opnieuw geschematiseerd te worden. Met de Profielgenerator kan men Hydra-NL profielen omzetten naar Ringtoets profielen (en vice-versa) en beheer houden op de profielen.

PC-Overslag in Ringtoets en Hydra-NL zijn gelijk. PC overslag als losse module heeft een verouderd rekenhart en is hiermee vervallen. In 2018 komt hievoor een losse Basis Module uit.

In het Europoortgebied is het mogelijk om waterstanden uit te rekenen met en zonder seiches. Voor geotechniek zijn de waterstanden zonder seiches noodzakelijk.