Hydra-NL

Wat doet de applicatie?

Hydra-NL is een probabilistisch model dat de statistiek berekent van de hydraulische belastingen (waterstand, golfcondities, golfoverslag) voor de beoordeling van de primaire dijken en kunstwerken van Nederland.
Het is consistent met WBI2017.

Hydra-NL levert voor alle primaire dijken en kunstwerken van Nederland in de basismodus, bij op te geven overschrijdingskans (d.w.z. norm eis of doorsnede eis, zie Ministeriele Regeling bijlage II) de hydraulische belastingen inclusief onzekerheden consistent met WBI2017:

  • waterstand (voorheen toets peil)
  • golfhoogte en piekperiode (voor de eenvoudige toets),
  • Hydraulische Belasting Niveau (HBN), als maat voor de benodigde kruinhoogte bij gegeven profiel (voorheen de hoogte toets),
  • overslagdebiet, bij gegeven kruinhoogte en profiel.
    Bij kunstwerken is een fout hersteld bij overlopen/overslag.
  • golfcondities bij gegeven bekledingstype en waterstandsniveaus (voor de beoordeling van de bekleding op het buitentalud).

Daarnaast geeft Hydra-NL inzicht in overstromingskansen voor dijken en kunstwerken voor twee toets sporen bij gegeven kruinhoogte, gekozen kritiek overslagdebiet en profiel. Voor inzicht in de statistiek van de belastingen kan Hydra-NL aanvullende informatie geven in de vorm van een frequentielijn, illustratiepunten en/of uitsplitsingen. Het kan ook worden gebruikt voor het opnieuw berekenen van strijklengten bij eilanden/hoge grond in de rivier.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Hydra-NL is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De meest recente vrijgegeven versie van Hydra-NL is v2.4.1.

Hydra-NL is uitgebreid om hydraulische belastingen te kunnen bepalen op de Hollandsche IJssel en het Volkerak-Zoommeer volgens de WBI2017-systematiek.  Voor de Hollandse IJsselkering is de faalkans aangepast, deze was 1/100 en is nu 1/200 volgens de formele afspraken.  Voor het Volkerak-Zoommeer is een extra watersysteemtype (inzet van het Volkerak-Zoommeer voor waterberging) aan Hydra-NL toegevoegd.

Aan Hydra-NL is specifieke ontwerpfunctionaliteit toegevoegd. Om de wijze van gebruik van Hydra-NL te verduidelijken zijn de gebruikersmodi van Hydra-NL hernoemd en aangepast tot Beoordelingsmodus, Ontwerpmodus en Testmodus.

Ten opzicht van eerdere OI leveringen is de zeespiegelstijging in de 2023 scenario's van het OI2014, volgens het WBI gemaakt en is de afvoerstatistiek van de Rijn bij Lobith in het Benedenrivierengebied voor het OI2014 aangepast (alleen de ontwerpmodus).

Het is mogelijk om met Hydra-NL schematisaties te maken voor zowel
Hydra-NL als Riskeer. Met de vernieuwde Golfoverslagmodule, die deel uitmaakt van Hydra-NL, kan men een losse berekening maken (narekenen illustratiepunt). Hierbij hoeft men niet opnieuw te schematiseren.

Met de Profielgenerator kan Hydra-NL profielen omzetten naar Riskeer profielen (en vice-versa) en beheer houden op de profielen.

De golfoverslag kon men vroeger ook berekenen met de software
"PC-Overslag". Die losse applicatie heeft een verouderd rekenhart en is vervallen. Een nieuwe, webbased applicatie voor het berekenen van golfoverslag, is in voorbereiding.

In het Europoortgebied is het mogelijk om waterstanden uit te rekenen met en zonder seiches. Voor geotechniek zijn de waterstanden zonder seiches noodzakelijk.

Voor uitgebreide informatie over de laatste wijzigingen, zie de release notes in de gebruikershandleiding.