Basis Module Macrostabiliteit

Wat doet de applicatie?

Met de basis module (BM) Macrostabiliteit is het mogelijk om één berekening uit te voeren voor het toetsspoor binnenwaartse stabiliteit.

De ondergrondschematisatie wordt ingelezen vanuit een D-Soilmodel project bestand. De invoergegevens voor de schematisering van de waterspanningen worden handmatig ingevuld, evenals de rekeninstellingen. De schematisering van de waterspanningen vindt geautomatiseerd plaats en wordt gevisualiseerd aan de hand van stijghoogtelijnen met bijbehorende waterlijnen.
Na de berekening wordt het resultaat zichtbaar via een glijvlak. De data over de lamellen van het glijvlak, worden in tabellen weergegeven.

De basis module (BM) Macrostabiliteit is vervallen! U kunt gebruik maken van de nieuwe applicatie D-Stability.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de Basis Module Macrostabiliteit is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren. Dit zijn met name geotechnische experts die bekend zijn met stabiliteitsberekeningen.

Laatste nieuws

De huidige versie van BM-Macrostabiliteit is komen te vervallen.
Voor de toetssporen binnenwaartse- en buitenwaartse stabiliteit kunt u D-Stability gebruiken. Dit is een nieuw ontwikkelde applicatie die samen met Riskeer versie 19.1.1 is te gebruiken.

BM-Macrostabiliteit is alleen op aanvraag beschikbaar voor verschil berekeningen.