Ontwerptafel-Rivieren

Wat doet de applicatie?

De Ontwerptafel-Rivieren (voorheen MapTable) is een softwarepakket waarmee ingrepen in het rivierbed, zoals verandering van vegetatie, kribverlagingen en uiterwaardverdiepingen, kunnen worden geschematiseerd. Daarna wordt het waterstandsverlagende of -verhogende effect van die ingrepen berekend. De Ontwerptafel-Rivieren is gebaseerd op de specialistische GIS-, Baseline- en Simona-software en -schematisaties maar biedt, tegelijkertijd, ten opzicht van die software een aantal voordelen:

  • Gebruiksvriendelijkheid: ingrepen worden makkelijk en snel aangebracht, ook door belangstellenden die geen expertgebruikers van de GIS-, Baseline- en Simona-software zijn. Daardoor kan de Ontwerptafel-Rivieren in een interactief planningsproces met uiteenlopende stakeholders worden ingezet.
  • Snelheid: dankzij slimme oplossingen voor rekencapaciteit en efficiënte schematisatiekeuzen kunnen de resultaten van de berekeningen binnen uren of zelfs minder beschikbaar zijn. Deze snelheidswinst ten opzichte van Simona leidt in de meeste gevallen wel tot een lagere nauwkeurigheid. Daarom is de Ontwerptafel-Rivieren met name geschikt voor verkenningen.
  • Flexibiliteit: er is geen GIS-licentie noodzakelijk om de Ontwerptafel te draaien.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De Ontwerptafel-Rivieren heeft met name meerwaarde tijdens de verkennende fase van projecten, wanneer in korte tijd verschillende oplossingen moeten worden verkend.

Laatste nieuws

Geen nieuws

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen.

Links

Gerelateerde Applicaties

Documenten

Er zijn geen documenten beschikbaar

Systeemvereisten

Om de Ontwerptafel-Rivieren te gebruiken is het volgende noodzakelijk:

  • een Baseline 4-schematisatie van het betreffende gebied; en
  • en Simona-model, dat door Baseline 4 is gegenereerd en dat zonder handmatige aanpassingen rekent.