KOSWAT

Wat doet de applicatie?

KOSWAT (Kostenraming Waterkeringen) is een software-applicatie waarmee kosten van dijkversterkingen kunnen worden ingeschat.

Naast KOSWAT 2.3.2 is de daarmee compatible XLS-sheet beschikbaar. Daarmee kunnen nacalculaties en analyses worden gedaan van met KOSWAT uitgevoerde berekeningen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

KOSWAT is voor ontwerpers en beleidsmedewerkers die ramingen willen maken van de kosten die met versterking van waterkeringen gemoeid zijn.

Contact

Vul dit formulier in om een vraag te stellen of om KOSWAT aan te vragen.

Links

Niet van toepassing

Documenten

Hier vindt u de gebruikershandleiding van KOSWAT

Hier vindt u de systeemdocumentatie voor KOSWAT

Hier vindt u het toepassingskader van KOSWAT

Systeemvereisten

KOSWAT draait op het Windows 7-platform, waarbij .NET-versie 4.5 (of hoger) aanwezig moet zijn.

De KOSWAT-applicatie kan vanuit Windows opgestart worden met twee verschillende autorisatieniveaus: van normale gebruiker en van beheerder. Voor een beheerder zijn een aantal extra opties beschikbaar in het importmenu, zoals het opbouwen van een omgevingsdatabase voor een dijkring, en maken van templates met bepaalde rekeninstellingen en eenheidsprijzen.

Download

U kunt KOSWAT aanvragen met behulp van het formulier onder "Contact".