Assemblagetool

Wat doet de applicatie?

De Assemblagetool combineert (assembleert) de toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen naar een toetsoordeel per vak, per toetsspoor en per traject om uiteindelijk tot een veiligheidsoordeel voor een dijktraject te komen.

Om voor elk dijktraject te komen tot een veiligheidsoordeel moeten de afzonderlijke toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen worden geassembleerd (gecombineerd). Dit assembleren is beschreven in het assemblageprotocol. Tot 2019 werd dit assembleren ondersteund door de Assemblagetool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

De assemblagetool is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen uitvoeren volgens het Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2017 (WBI2017).

Laatste nieuws

Sinds november 2018 is Ringtoets 18.1.1 beschikbaar, daarmee kan een waterkeringbeheerder de assemblage voor het WBI2017 uitvoeren.
Deze versie (1.0.1.0 van 16 januari 2017) van de Assemblagetool verviel daardoor voor het grootste gedeelte.
Dit is met vertegenwoordigers van beheerders in de Coördinatiegroep en op de Kennis en Kunde Platform dagen besproken.
In enkele gevallen is het niet mogelijk om gebruik te maken van Ringtoets voor assembleren. LET OP: De Assemblagetool houdt geen rekening met het lengte-effect binnen een vak! Assemblage van toetsoordelen moet worden uitgevoerd met Ringtoets 18.1.1.
In deze gevallen is, alleen op aanvraag, de assemblagetool tot eind 2022 beschikbaar. Het handelingsperspectief lengte-effect per vak beschrijft hoe men de assemblagetool in het WBI2017 kan gebruiken, om op een correcte manier de assemblage uit te voeren.

Systeemvereisten

De (oude) Assemblagetool is een Microsoft Excel-werkboek, bestaande uit 35 werkbladen. Het is gebouwd voor Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office 2010 32 bit-versie) op een Windows 7 64 bit-versie. Mogelijk werkt de assemblagetool ook voor andere versies van Excel en Windows, maar dat is niet getest en wordt ook niet gegarandeerd.