Assemblagetool

Wat doet de applicatie?

De Assemblagetool combineert (assembleert) de toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen naar een toetsoordeel per vak, per toetsspoor en per traject om uiteindelijk tot een overall veiligheidsoordeel voor een traject te komen.

Om bij elk traject te komen tot een veiligheidsoordeel moeten de afzonderlijke toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen worden geassembleerd (gecombineerd). Dit assembleren is beschreven in het assemblageprotocol. Met de assemblagetool wordt het assembleren ondersteund.

De assemblagetool is een Microsoft Excel-werkboek (workbook). De invoer van de tool bestaat uit de toetsresultaten zoals deze in Ringtoets zijn berekend of geregistreerd. In deze versie van de tool kunnen de oordelen per toetsspoor, per vak en traject (veiligheidsoordeel) worden bepaald, waarmee inzicht en overzicht worden verkregen over de oordelen. De assemblagetool bepaalt (waar dat van toepassing is) vanuit de trajectnorm ook de toetscriteria per toetsspoor en per vak/doorsnede, omdat deze veelal nodig zijn voor de assemblage. Resultaten van de algemene filter op trajectniveau en gedetailleerde toets per traject (probabilistische toets) kunnen voorlopig niet worden verwerkt in deze assemblagetool.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de assemblagetool is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

De huidige versie van de Assemblagetool is v1.0.1.0, datum 16 januari 2017. Er zijn voorlopig geen verbeteringen voorzien voor de huidige WBI 2017 assemblagetool (in MS Excel).

Deze assemblagetool betreft een tijdelijke applicatie en kan worden gebruikt zolang de assemblage van het veiligheidsoordeel nog niet is geïmplementeerd in de formele WBI-software.
Eind november 2018 komt een nieuwe versie van RisKeer uit waarin de Assemblagetool is verwerkt en een aantal verbeteringen is opgenomen. Deze verbeteringen zijn met vertegenwoordigers van beheerders in de Coördinatiegroep en op de Kennis en Kunde Platform dagen besproken.

Systeemvereisten

De assemblagetool is een Microsoft Excel-werkboek, bestaande uit 35 werkbladen. Het is gebouwd voor Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office 2010 32 bit-versie) op een Windows 7 64 bit-versie. Mogelijk werkt de assemblagetool ook voor andere versies van Excel en Windows, maar dat is niet getest en wordt ook niet gegarandeerd.