Assemblagetool

Wat doet de applicatie?

De Assemblagetool combineert (assembleert) de toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen naar een toetsoordeel per vak, per toetsspoor en per traject om uiteindelijk tot een overall veiligheidsoordeel voor een traject te komen.

Om bij elk traject te komen tot een veiligheidsoordeel moeten de afzonderlijke toetsresultaten van de verschillende toetsen, vakken en toetssporen worden geassembleerd (gecombineerd). Dit assembleren is beschreven in het assemblageprotocol. Met de Assemblagetool wordt het assembleren ondersteund.

Deze versie van de Assemblagetool (v1.0.1.0, datum 16 januari 2017) is per november 2018 vervallen. De assemblage functionaliteit is inmiddels in versie 18.1.1 van Riskeer opgenomen.
Het WBI advies is om, vanaf november 2018, Riskeer te gebruiken voor het assembleren van toetsoordelen.

Voor wie is de applicatie bedoeld?

Deze versie van de assemblagetool is bedoeld voor Waterkeringbeheerders (waterschappen en Rijkswaterstaat) en advies- en ingenieursbureaus die in opdracht van de Waterkeringbeheerders de WBI-beoordeling uitvoeren.

Laatste nieuws

Deze versie van de Assemblagetool (v1.0.1.0, datum 16 januari 2017) is per november 2018 vervallen. De assemblage functionaliteit is inmiddels in versie 18.1.1 van Riskeer opgenomen. 
Dit is met vertegenwoordigers van beheerders in de Coördinatiegroep en op de Kennis en Kunde Platform dagen besproken. Voor de volledigheid blijft de oude Assemblagetool, alleen op aanvraag, tot eind 2022 beschikbaar.

LET OP: Enkele zaken t.a.v. het lengte effect bij geotechniek zijn in Riskeer opgelost maar niet in de Assemblagetool!

Systeemvereisten

De (oude) Assemblagetool is een Microsoft Excel-werkboek, bestaande uit 35 werkbladen. Het is gebouwd voor Microsoft Excel 2010 (Microsoft Office 2010 32 bit-versie) op een Windows 7 64 bit-versie. Mogelijk werkt de assemblagetool ook voor andere versies van Excel en Windows, maar dat is niet getest en wordt ook niet gegarandeerd.