Nieuwsflits 15 - februari 2013

In deze Nieuwsflits leest u onder andere over:
- Nooit meer ‘1953’
- Stand van zaken fasen 1c en 2
- VNK2 en het Deltaprogramma
- Toekomstbeelden overstromingsrisico
- Ruimtelijk schaalniveau normering
- Risicogestuurd werken