Nieuwsbrief Steentoets 2017

nieuwsbrief-header

Nieuwe versie Steentoets

Steentoets is een programma op basis van Excel dat al jaren gebruikt wordt voor het toetsen en ontwerpen van steenzettingen. Ten behoeve van het nieuwe wettelijk beoordelings­instrumentarium (WBI2017) is er een nieuwe versie van Steentoets beschikbaar: Steentoers2015, versie 15.1.8.1. Deze nieuwe versie kunt u downloaden op: www.helpdeskwater.nl\wbi-instrumentarium

Deze nieuwste versie van Steentoets vormt een Basismodule in het kader van WBI2017 en er kan daarmee een gedetailleerde beoordeling van steenzettingen conform WBI2017 uitgevoerd worden.

Toets op Maat van steenbekledingen

In de vorige versie van juni 2016 (Steentoets versie15.1.5.3) waren al stappen gezet, die een beoordeling waarbij rekening wordt gehouden met reststerkte, mogelijk maakt. In de nu beschikbaar gekomen versie kan ook een beoordeling op afschuiving van ingegoten steenzettingen worden uitgevoerd. Naast de genoemde WBI modaliteit kan er gekozen worden voor een modaliteit die geschikt is voor het ontwerp en een Toets op Maat van steenbekledingen inclusief breuksteen- en PBA-bekledingen.

De keuze tussen beide mogelijkheden wordt gemaakt in een startscherm waar beide opties gepresenteerd worden:

configuratie steentoets

Laatste nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief werd tot nu toe verspreid onder de geregistreerde gebruikers van Steentoets. Vanaf heden krijgt u informatie van alle updates van WBI software door als u bij uw aanvraag voor WBI-software aan heeft gegeven dat u op de hoogte wilt blijven.