Landelijke bijeenkomst Leergemeenschap Water en Ruimte op 26 juni

Op 26 juni is er een landelijke bijeenkomst voor alle regionale leergemeenschappen Water en Ruimte. Thema van deze dag is 'samen werken aan de 'Samenwerkingsverband-doos' (SWVD). Dit is nadrukkelijk geen traditionele verbanddoos, maar een doos vol inspirerende ideeën en handige instrumenten.

De Samenwerkingsverband-doos maken we voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een veilige, leefbare en rendabele leefomgeving op de grens van water en land. De inhoud van de doos ontwikkelen we op de landelijke bijeenkomst samen met de praktijkexperts van de regionale leergemeenschappen Water en Ruimte. In een workshop gaan we op zoek naar aansprekende praktijkvoorbeelden. Door ervaringen van praktijkexperts uit te wisselen, te bundelen en toepasbaar te maken, willen we een overzicht krijgen van slimme en innovatieve praktijkoplossingen. Vervolgens vertalen we deze oplossingen naar meer generieke tips en instrumenten, die de leidraad kunnen vormen bij de verdere ontwikkeling van kennis en beleid.

Landelijke Leergemeenschap Water en Ruimte

Samen werken aan de Samenwerkingsverband-doos

- Datum: 26 juni van 13.00 - 17.30 uur

- Locatie: Fort Wierickerschans (tussen Woerden en Bodegraven)

- Praktisch: er is voor een beperkt aantal deelnemers plaats. Mensen die vaker aan de regionale Leergemeenschappen Water en Ruimte hebben deelgenomen, krijgen voorrang

Aanmelden

Meer informatie en aanmelden kan via op de site van Platform 31.