Leergemeenschappen Water en Ruimte groeien inhoudelijk

De vier regionale leergemeenschappen Water en Ruimte draaien ook in het tweede jaar lekker door. Onder leiding van Platform 31 zijn de leergemeenschappen verder ontwikkeld en trekken deelnemers die werkzaam zijn op het werkveld van water, RO en gebiedsontwikkeling, die elkaar verder weten te helpen rondom concrete thema's en projecten.

Willem HeesenWillem Heesen is projectleider bij Platform31 en merkt dat er bij de leergemeenschappen een harde kern is ontstaan van deelnemers die er iedere keer bij zijn en daaromheen een ‘flexibele schil'. Zelf is hij betrokken bij de leergemeenschappen Noord en Zuid, die op verschillende manier te werk gaan. "In het noorden bespreken we verschillende actuele thema's, bijvoorbeeld over het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering en het agrarische natuurbeheer. In het zuiden staan dit jaar twee actuele casussen centraal, namelijk Ruimte voor de Rivier bij 's-Hertogenbosch en water en ruimte in Brainport Eindhoven."

Geruststelling

Paul van Dijk, beleidsadviseur Water en Ruimte bij waterschap de Dommel, is vanaf het begin betrokken bij leergemeenschap Zuid en ziet dat die aanpak werkt. "We hebben moeten zoeken naar een manier die de deelnemers ook echt iets oplevert. Door deze casussen te behandelen hebben we de casushouders ook echt verder kunnen helpen. Uiteindelijk leert iedereen in dit proces." Van Dijk zag bij de laatste bijeenkomst dat er veel terugkerende bezoekers waren. "Dat was voor mij wel een geruststelling. Het gaf mij de bevestiging dat we de juiste snaar geraakt hebben. Ik vind ook dat we een mooie mix van partijen hebben. Al merk ik wel dat Limburg en Zeeland minder vertegenwoordigd zijn. Dat is wel een aandachtspunt."

VoorwaardenPaul van Dijk

Heesen benadrukt dat het succes van de leergemeenschappen heel erg samenhangt met de wens tot kennisdeling op basis van vertrouwen in de groep. "Daarom kunnen de deelnemers alleen op uitnodiging de bijeenkomsten bijwonen. Het komt voor dat startende ZZP'ers zich aanmelden om op die manier te kunnen netwerken. Dat is dus niet de bedoeling. Daarnaast spreken we duidelijk met elkaar af dat wat we binnen de leergemeenschap bespreken, niet op straat wordt gegooid. De deelnemers moeten zich vrij voelen om zich te uiten over gevoelige onderwerpen." Heesen organiseert de bijeenkomsten met genoegen. "Op deze manier brengen we interessante mensen bij elkaar, die elkaar niet naar de mond praten, maar juist van elkaar willen leren. Daardoor ontstaat begrip voor elkaar en komt de watertoets als proces steeds beter tot zijn recht. De noodzaak hiervoor wordt steeds groter. Zeker met de nieuwe omgevingswet zijn de partijen nog meer op elkaar aangewezen."

Leergemeenschappen in het najaar

  • 3 oktober - Leergemeenschap West
  • 17 oktober - Leergemeenschap Oost
  • 7 november - Leergemeenschap Noord

De datum voor Leergemeenschap Zuid volgt binnenkort

Meer informatie op http://www.waterenruimte.nl/