Van watertoets naar gebiedscontract

De één noemt het Klimaatdijk, de ander Brede Dijk of Multifunctionele Dijk. In Tiel hebben ze het liever over een waterkerend landschap. Ine van den Hurk maakt een virtuele wandeling door dit landschap en vertelt ondertussen over het gebiedscontract tussen haar gemeente en het waterschap.

Wandelend van het centrum naar de dijk wijst Van den Hurk op de woonwijken die tegen de dijk aan liggen. "Bijna al deze wijken hebben last van kwelwater dat onder de dijk door stroomt: natte kruipruimten, water op straat, vochtige huizen. De wateroverlast was een paar jaar geleden een van de aanleidingen om samen met het waterschap een aantal vraagstukken tegelijk aan te pakken: wateroverlast, herstructurering, onderhoud van woningen, ruimte voor de rivier, verbetering van de openbare ruimte."

Gebiedscontract

excursieZowel de gemeente als het waterschap stonden aan de lat voor een deel van de opgaven. "Water speelde bijna overal een rol, maar alleen een watertoets achteraf leek ons geen efficiënte werkwijze", vertelt Van den Hurk. In plaats daarvan hebben de partijen afgesproken dat zij voor ieder onderdeel allebei een projectleider inzetten. "Als het om een plan voor een woningwijk gaat, werkt vanaf het begin ook een projectleider van het waterschap mee aan het ontwerp. Zo waarborgen we dat de plannen altijd waterbestendig zijn en dat we opgaven waar mogelijk combineren. In een gebiedscontract is vastgelegd om welke projecten het gaat en wie wat betaalt. "

Bijzonder onderdeel

Aangekomen bij de dijk licht Van den Hurk een bijzonder onderdeel van het gebiedscontract toe: een gezamenlijk onderzoek naar de dijk als 'waterkerend landschap´. "De dijk is nu smal en steil. Met het waterschap hebben we een plan gemaakt om als het ware een tapijt over de dijk te draperen, zodat deze hoger, breder en glooiender wordt. De dijk wordt zo sterk dat Tiel ook veilig blijft als het klimaat verandert. We hebben het ontwerp bovendien zo gemaakt dat het kwelprobleem vermindert. En wat bij een gewone dijk niet is toegestaan: hier mogen woningen op en tegen de dijk staan."

Onneembare barrière

Waar geen woningen komen, krijgt de glooiende dijk een groene inrichting met veel paden. "Nu is de dijk een bijna onneembare barrière. Straks wandel je vanuit het centrum van Tiel op allerlei plaatsen de dijk op. Je kijkt hier uit over de Kleine Willemspolder. Ook deze uiterwaard gaat veranderen. Samen met de Dienst Landelijk Gebied maken we een plan voor meer natuur en recreatie. Het wordt een goed toegankelijk stadspark."

Overlast

excursieHet gebiedscontract is inmiddels een jaar of drie in werking. Van den Hurk: " Vooral de afspraak om twee projectleiders in te zetten heeft veel opgeleverd. We kunnen ons nu beter inleven in elkaars belangen, daar hebben we ook in andere samenwerkingsprojecten baat bij. Een les van de afgelopen jaren is dat je bij plannen in bestaand stedelijk gebied goed vooruit moet kijken en zoveel mogelijk opgaven moet koppelen. Dat is efficiënt en beperkt de overlast voor bewoners."

Het plan voor het waterkerende landschap is zo goed als klaar. Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad van Tiel in het voorjaar van 2013 een besluit. Als dat positief uitvalt, gaat het werk in 2015 beginnen.

Kijk voor meer informatie op http://www.fluviatiel.nl/ of http://www.tiel.nl/