Actieprogramma Water en Ruimte moet zich in 2012 bewijzen

Het doel van het actieprogramma is helder en simpel: waterschappen helpen bij het communiceren met planologen. Na anderhalf jaar ziet programmaleider Albert Elshof meer en meer de bereidheid om nieuwe wegen in te slaan, al vindt hij wel dat er nog lange weg te gaan is. De regionale leergemeenschappen water en ruimte, ontstaan vanuit de evaluatie watertoets, kunnen hierbij helpen. Het liefste ook na 2012.

Het actieprogramma Water en Ruimte van de Unie van Waterschappen draait nu sinds 2010 en gaandeweg zijn er verbindingen ontstaan met andere programma's, zoals het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. Voor 2012 heeft het actieprogramma ervoor gekozen om bij te dragen aan de twee centrale onderwerpen van dit programma: ruimtelijke inrichting & waterveiligheid en klimaatbestendige stad. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het toetsen van instrumenten die onder dit programma zijn ontwikkeld. Bijvoorbeeld het zogenaamde ‘gidsmodel' waarmee je het watersysteem kunt visualiseren. Elshof: "Waterheerders zijn gewend om met getallen aan te komen. Dat zegt een planoloog niet zoveel. Met dit instrument kun je het watersysteem ruimtelijk intekenen. Dat vinden planologen heel handig."

Eyeopener

De grootste winst van een dergelijk instrument ligt echter in het feit dat de diverse partijen met elkaar om tafel zitten. "Dat is vaak al een eyeopener", stelt Albert Elshof met verwondering vast. "Dan blijkt men opeens met elkaar te kunnen spreken rondom een gezamenlijke opgave. Dat lijkt heel simpel, maar kennelijk hebben we hier een actieprogramma voor nodig."

Regionale Leergemeenschap Noord Leergemeenschappen

Hoewel Elshof het lastig vindt om aan te geven wat het effect van het programma is, proeft hij wel duidelijk de behoefte bij waterschappen om met dit thema bezig te zijn. Ook de regionale leergemeenschappen water en ruimte, die ontstaan zijn vanuit de evaluatie watertoets, zijn volgens hem enthousiast ontvangen. "In 2012 zetten wij die leergemeenschappen daarom door. De deelnemers bepalen zelf de thema's, maar ik zie wel dat binnen alle vier de leergemeenschappen de vraag speelt hoe je een visie voor de lange termijn kunt maken en hoe je dit vervolgens voor de korte termijn concreet kunt maken. Dit zou een mogelijk thema kunnen zijn."

Nog niet klaar

Aan het einde van dit jaar loopt het actieprogramma af, maar Elshof hoopt dat hier een vervolg aan wordt gegeven. "We zijn nog niet klaar. Dit thema heeft doorlopend aandacht nodig. Ik zie dat er wel dat waterschappen steeds meer bereid zijn om te experimenteren als het gaat om hun inbreng in de planvorming, maar het wordt nog te weinig structureel opgenomen in werkprocessen." Elshof denkt dat de leergemeenschappen hier een belangrijke rol in kunnen spelen en zou het actieprogramma hiermee graag na 2012 willen voortzetten. "Met deze leergemeenschappen zullen we ons het komende half jaar moeten bewijzen. Maar als het succesvol is, dan is daar altijd wel een potje voor te vinden. Het is niet de bedoeling om ze kunstmatig in leven te houden." Elshof heeft er wel vertrouwen voor. "Ik was blij verrast met de houding van de regiocoördinatoren. In eerste instantie waren ze afwachtend ten opzichte van het actieprogramma en hun rol daarin, maar dat is omgeslagen in een actieve en enthousiaste houding. Zij kunnen ook een stimulerende en verbindende rol spelen tussen de leergemeenschappen."

Meer informatie

Kijk op http://www.waterenruimte.nl/