Ontwerpgroep voor innovatieve waterideeën in Trade Port Noord

Cradle to cradle, afval is voedsel. Het nieuwe bedrijventerrein Trade Port Noord bij Venlo draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Ook als het om water gaat.
Rolf Bos treedt namens de gemeente Venlo op als gebiedsregisseur. "Trade Port Noord is onderdeel van Klavertje 4/Greenport Venlo, een nieuw ‘werklandschap' zo groot als de Tweede Maasvlakte. Op Trade Port Noord komen vooral agrilogistieke en industriële bedrijven. De ambities zijn hoog. Onze inzet voor water is al het regenwater vast te houden en te benutten in het gebied. Ook zoeken we innovatieve oplossingen voor afvalwater."

Ontwerpgroep
Om tot innovatieve ideeën voor de wateropgave te komen, is een ontwerpgroep in het leven geroepen. "Dat was een gezamenlijk initiatief van de gemeente Venlo, Development Company Greenport Venlo, waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg", vertelt Bos. "We ontwikkelen samen ideeën en bespreken de voor- en nadelen."

Helophytenfilter
Een belangrijk vraagstuk is het zuiveren van afvalwater binnen het gebied. "We hebben de kansen van decentrale zuivering verkend, via een living machine (biologische zuivering in een gebouw met planten) of een groot helophytenfilter. Het lijkt er helaas op dat decentrale zuivering niet rendabel is. Nu richten we ons op het scheiden van afvalstromen bij de bron: door toepassing van vacuümtoiletten en een speciaal rioolsysteem kunnen we uit faecaliën nutriënten terugwinnen."

Proactief
De ontwerpgroep komt eens in de twee à drie maanden bijeen. Bos is er enthousiast over: "Het werkt goed om plannen te ontwikkelen samen met de partijen die moeten toetsen en beheren. Het waterschap is heel proactief en toekomstgericht. Zij sturen er niet op aan het afvalwater gewoon naar de zuivering te sturen, maar juichen nieuwe ontwikkelingen toe."

Ook na de vaststelling van het bestemmingsplan, ziet Bos een rol weggelegd voor de ontwerpgroep. "Vaak veranderen de plannen nog in de fase daarna. Dan moet je de lijntjes kort houden en elkaar niet uit het oog verliezen. Het toverwoord is altijd weer communicatie."

Meer informatie
http://www.greenportvenlo.nl/

Tekst: Renske Postma