Omwonenden maken het plan

Het rivierverruimingsproject Stadsblokken-Meinerswijk ligt midden in de stad. Alle Arnhemmers mogen meewerken aan het plan, via een breed participatieproces. Marieke Hulshof vertelt waarom dat goed gaat.
Hulshof is als projectmanager van Arnhem verantwoordelijk voor de gebiedsvisie Stadsblokken. "Stadsblokken-Meinerswijk ligt buitendijks. Het is een van de zogenoemde EMAB-gebieden. Het Rijk staat hier nieuwe ontwikkelingen toe in ruil voor lagere waterstanden. Projectontwikkelaars hadden al snel een plan voor woningbouw klaar, maar de Arnhemmers waren tegen. Zo werd Stadsblokken een verkiezingsitem in 2006."

Inloopdagen
De gemeenteraad van Arnhem besloot de stad te raadplegen over de gewenste inrichting. "We hebben inloopdagen, excursies, informatieavonden en werkateliers georganiseerd", vertelt Hulshof. "Iedere keer deden een paar honderd Arnhemmers mee, uit alle delen van de stad." Zo hebben de Arnhemmers stap voor stap gekozen voor een robuust uiterwaardenpark, met veel natuur die goed toegankelijk is.

Waterstandsdaling
In 2010 zijn Rijkswaterstaat en de gemeente begonnen met de uitwerking van het rivierverruimingsplan. "Dat vraagt een heel transparant proces", stelt Hulshof. "We hebben vanaf het begin heel duidelijk de kaders en de ruimte voor participatie aangegeven. De waterstanddaling van zeven centimeter was bijvoorbeeld een harde voorwaarde. Als je dat uit kunt leggen, accepteren mensen het wel."

"Het was voor mij wennen dat Rijkswaterstaat een project begint met heel veel onderzoek. Dat levert een brei aan gegevens op die moeilijk te bevatten is. Toch moet je in zo'n proces alles op tafel leggen en niets achterhouden. Het is gelukkig goed gelukt die informatie te vertalen in richtlijnen voor wat wel en wat niet kan."

Biljartlaken
Die richtlijnen waren onder meer van belang voor de herinrichting van de groene rivier. "De mensen vinden het huidige ‘groene biljartlaken' niet mooi, ze willen meer begroeiing. Met de richtlijnen konden we laten zien dat begroeiing niet overal kan, vanwege door vereiste doorstroming. Maar door de geul wat groter te maken, ontstaat wel ruimte voor oeverbegroeiing."

Meer informatie
http://www.stadsblokken-meinerswijk.nl/