Geef beleidsondernemers sturing en ruimte

‘Beleidsondernemers in het waterbeheer' zijn medewerkers die veel netwerken en de grenzen van hun ambtelijke bevoegdheden opzoeken. Essentieel voor de integrale wateropgave, maar hoe houd je ze in de hand? Henk Roelofs en Richard Meijs, directeur en afdelingshoofd bij Waterschap De Dommel, volgen de filosofie van de paradox.
Sturing en Ruimte is de titel van het boek dat Roelofs vorig jaar heeft uitgebracht. "In het boek volg ik de Oosterse denkwijze die de spanning van de paradox opzoekt. Ik wil in onze organisatie maximaal sturing geven, en ook maximaal ruimte bieden voor eigen verantwoordelijkheid. Uit die schijnbare tegenstelling ontstaan creatieve oplossingen."

Managementconcept
Het nieuwe managementconcept biedt onder meer voordelen voor beleidsondernemers en hun leidinggevenden. Roelofs: "Beleidsondernemers springen in op onverwachte situaties. Vooraf toestemming vragen aan de baas, werkt voor deze mensen niet. Leidinggevenden kunnen hen zowel ruimte als sturing geven, met dienend leiderschap en duidelijke kaders.

Ruimte
Dienend leiderschap houdt in dat leidinggevenden hun medewerkers stimuleren zelf oplossingen voor vraagstukken te vinden. Richard Meijs: "Al onze afdelingshoofden zijn van plaats gewisseld. Ik heb 25 jaar leiding gegeven aan ondersteunende afdelingen en ben nu hoofd van de afdeling watersystemen. Daar moet ik volledig vertrouwen op de deskundigheid van mijn medewerkers. Ik kan geen oplossingen bieden, maar wel vragen stellen: ‘hoe denk je dat te gaan doen?' Zo krijgen medewerkers de ruimte om hun eigen creativiteit te benutten. Beleidsondernemers zijn daar van nature al goed in."

Sturing
De ruimte voor creativiteit heeft zijn grenzen. Meijs: "Je moet ook sturing geven door duidelijke kaders te stellen. Een van die kaders is kennis delen. Als medewerker ben je verplicht de kennis die je tijdens je werk opdoet te delen met de organisatie. Het maakt niet uit hoe, via natuurlijke ontmoetingen of een formele terugkoppeling. Dit uitgangspunt geldt zeker ook voor beleidsondernemers."

Prestatieniveau
Roelofs realiseert zich dat Waterschap De Dommel een goede positie heeft om het nieuwe managementconcept in te voeren. "Ons waterschap heeft een hoog en stabiel prestatieniveau, we kunnen ons wat permitteren. Maar ook als dat niet zo was, zouden we in beleidsondernemers moeten investeren. Juist in tijden van bezuinigingen."

Meer informatie over het boek