Zoek het belang van de projectontwikkelaar

Henry Legtenberg van waterschap Velt en Vecht heeft twee benaderingen voor overleg met projectontwikkelaars: de positieve en de negatieve prikkel. Een herbouwproject in de gemeente Hardenberg werd een succes, na een negatieve prikkel.

De projectontwikkelaar had zijn herbouwplan al klaar. Het waterschap moest alleen nog even in de waterparagraaf opschrijven dat er geen ruimte voor watermaatregelen was. Legtenberg hoorde het aan en trok een andere conclusie. "De vraag is hoe je zo'n projectontwikkelaar meekrijgt. Met de watertoets kun je niets afdwingen. Ik kijk daarom welk belang de projectontwikkelaar zelf bij de watermaatregelen heeft."

Positieve insteek
Dat belang kan positief of negatief zijn. Legtenberg: "Meestal begin ik met de positieve insteek. Veel initiatiefnemers worden enthousiast als je ze wijst op kansen om hun project beter te maken. Deze projectontwikkelaar stond daar aanvankelijk niet open voor. Hij wilde snel en goedkoop aan de slag." Legtenberg koos daarom de andere invalshoek. "Ik wees erop dat de kans op wateroverlast groter dan de norm zou zijn. De projectontwikkelaar zou schadeclaims van bewoners kunnen krijgen als hij willens en wetens de norm aan zijn laars zou lappen."

Juiste snaar
Legtenberg raakte daarmee de juiste snaar. "We hadden meteen een ander gesprek. De projectontwikkelaar vroeg of ik kon helpen, welke mogelijkheden ik zag voor de wateropgave." Zo ontstond een nieuw plan. "De huizen kwamen hoger te staan en de kruipruimte werd geschrapt. We zijn zelfs tot een creatief idee gekomen om het regenwater af te koppelen, zonder de gloednieuwe straat open te breken, met een bijdrage van het waterschap. De projectontwikkelaar hoefde daar niet aan mee te werken, maar was enthousiast geworden en verwerkte het in zijn plan."

Psychologisch inzicht
Waterschappen wijzen in het watertoetsoverleg te veel op het belang van het watersysteem, vindt Legtenberg. "Dat is een valkuil. Een projectontwikkelaar heeft daar geen boodschap aan. Die wil weten wat het belang voor hem is. Als je dat belang scherp op tafel krijgt, sta je heel sterk. Sommigen vinden de juridische reikwijdte van de watertoets te beperkt, maar ik voel me comfortabel bij dit proces. De werkwijze van Legtenberg vereist wel enig psychologisch inzicht. "Je moet doorzien wat de grondhouding van de projectontwikkelaar is."