Waterfront Harderwijk: tien jaar watertoetsproces

Bij ingrijpende projecten kan de watertoets een proces van vele jaren zijn. Neem project Waterfront in Harderwijk. Jules Crooijmans van Rijkswaterstaat Dienst IJsselmeergebied nam zeven jaar na de start van dit project het watertoetsstokje van zijn voorganger over en is inmiddels zelf al drie jaar betrokken.
Het project Waterfront in Harderwijk brengt tal van ruimtelijke opgaven samen: nieuwe woningen, een grotere recreatiehaven, nieuwe parkeergelegenheid voor het Dolfinarium, uitbreiding van het bedrijventerrein, natuur, een stadsboulevard en een nieuw strand. Dat alles speelt zich af op het grensgebied van land en (rijks)water. Daarom staat niet alleen het waterschap, maar ook Rijkswaterstaat aan de lat voor het watertoetsproces.

Ingrijpend project
Jules Crooijmans van Rijkswaterstaat: "Vanuit onze dienst lopen vijf tot zes lijntjes naar dit project, bijvoorbeeld op het gebied van water- en waterbodemkwaliteit, nautische aspecten en peilbeheer. Die betrokkenheid blijft ook na tien jaar nodig. Zo'n ingrijpend project verschiet soms van kleur en dan moet je opnieuw beoordelen en adviseren. Het belang van de waterbeheerder kan eveneens veranderen. Bij de start was de Nota Ruimte ons toetsingskader voor buitendijkse ontwikkelingen. Tijdens het project kwam het Nationaal Waterplan uit, met nieuwe randvoorwaarden. Ook daarom moet je erbij blijven."

Niet tevreden
Ondanks de betrokkenheid was Rijkswaterstaat niet helemaal tevreden over het bestemmingsplan. "De punten die we zo vaak hadden ingebracht, waren niet allemaal goed overgenomen. Hoe dat kan? De belangrijkste oorzaken waren wisselingen in de personele betrokkenheid en onvoldoende interne afstemming. Daar hebben we van geleerd."

Coördinatieoverleg
Om de betrokkenheid te borgen, hebben Rijkswaterstaat en het projectbureau Waterfront een regulier coördinatieoverleg ingevoerd. "We bespreken wat er speelt en of we het goed aanpakken. Het overleg geeft beide partijen veel kennis en inzicht in elkaars belangen. Als voorbereiding stemmen we goed intern af, zodat we altijd met één mond spreken. Dat kost tijd, maar die inspanning verdien je terug bij de vergunningverlening en in de toekomstige beheersituatie."

Meer informatie
http://www.waterfrontharderwijk.nl/