Nieuwe voorzitter leidt watertoetsproces volgende fase in

Sinds het voorjaar van 2009 is Jelte Bosma de voorzitter van de landelijke werkgroep watertoetsproces. In die rol staat hij voor de uitdaging om het watertoetsproces op een goede manier ‘de tweede fase’ in te leiden.

De functie lijkt Bosma op het lijf geschreven. In 1999 studeerde hij als landinrichter af aan de Wageningen Universiteit, met een behoorlijk aantal ‘watervakken’ in zijn bagage. In de afgelopen tien jaar heeft hij zich bij verschillende organisaties op het snijvlak van water en ruimte begeven. De laatste jaren als hoofd van de stafafdeling Strategie & Ontwikkeling bij het waterschap Zuiderzeeland. “Ik vind het een interessant terrein. Er zit veel energie op.”

Nieuwe fase
Bosma kijkt positief terug op zijn eerste maanden als voorzitter van de landelijke werkgroep. “Het is een gemotiveerde groep mensen. Het mooie is dat ook alle koepels vertegenwoordigd zijn; iedereen zit aan tafel. Wat ik wel merk is dat we nu in een fase zitten die gepaard gaat met veel vragen. Het watertoetsproces is z’n eerste levensfase door, het instrument staat er. Nu is de vraag hoe we verder moeten gaan. Ik vind het mooi om als voorzitter richting te geven aan die zoektocht.”

Faciliteren
Sinds de invoering van het watertoetsproces in 2003 zijn er een aantal elementen bijgekomen. Bijvoorbeeld de risico- en kostenanalyse, maar ook thema’s als waterkwaliteit en waterveiligheid. Bosma ziet het als een belangrijke taak van de werkgroep om dit goed op de werkvloer te laten landen. “Dit soort ontwikkelingen worden heel uiteenlopend opgepakt. Nu is het de tijd om op zoek te gaan naar een soort gezamenlijke norm. Vanaf 2003 zijn de verschillende organisaties vooral bezig geweest het voor hun eigen organisatie uit te zoeken. Nu dat gedaan is, kunnen we zoeken naar die gezamenlijke visie. Wat vinden we een goed watertoetsproces? Het kan niet zo zijn dat de beleving wat goed is in het noorden heel anders is dan in het zuiden. De rol van de werkgroep watertoetsproces daarin is niet zozeer sturend, maar meer faciliterend. Mensen bij elkaar zetten, het gesprek stimuleren en goed communiceren.”

Evaluatie
Op welke manier wil de werkgroep invulling geven aan die faciliterende rol? Bosma: “Daar zijn we nu samen met de Waterdienst van Rijkswaterstaat mee bezig. Ik voorzie dat we met de werkgroep volgend jaar het land in gaan om te peilen hoe men het watertoetsproces beleeft en wat beter zou kunnen. Daarnaast staat er voor 2011 een evaluatie van het watertoetsproces op het programma. Dat komt mooi uit, want dat helpt ons weer om de kwaliteit van het watertoetsproces te verhogen.”

Verbinding
Die evaluatie ziet Bosma ook als een mooi moment om eens goed te kijken naar de verbinding van het watertoetsproces met andere instrumenten. “Het lijkt erop dat waterschappen maar weinig gebruik maken van bijvoorbeeld de mogelijkheid om zienswijzes in te dienen. Ik ben in eerste instantie niet zo voor een verdere juridische versterking van het watertoetsproces. Ik verwacht dat de discussie hierover wel weer gaat spelen, maar ik denk dat we aan meer gebruik maken van de huidige instrumenten zoals de keur al veel kunnen hebben. Maar dat zou ook moeten blijken uit die evaluatie.”