Digitale watertoets geeft waterschappen ruimte

Sinds de invoering van de watertoets zijn de waterschappen veel tijd kwijt geweest aan het afhandelen van plannen die niet relevant zijn voor het waterbeheer. Met de digitale watertoets kunnen deze ‘postzegelplannen' efficiënt afgedaan worden, waardoor de waterbeheerder meer energie kan steken in het overleg rondom plannen die wel relevant zijn.
Het instrument is nu een jaar in gebruik en volgens projectleider Denise Smit van waterschap Velt en Vecht zijn de reacties positief. "Bij korte procedures kunnen gemeenten nu gelijk door. Het versnelt het proces."

Werkwijze
Maar hoe gaat de digitale watertoets in z'n werk? Smit vertelt dat gemeenten via het digitale loket http://www.dewatertoets.nl/ het plangebied kunnen intekenen/ uploaden. Vervolgens toetst het systeem of het plangebied voldoet. Nadat de kaartanalyse is gedaan, wordt de gebruiker door een aantal vragen heen geleid. Smit: "Levert dit geen bijzonderheden op, dan kan de indiener de korte procedure volgen. Dit betekent dat diegene direct een mailtje ontvangt met een standaardtekst voor de waterparagraaf. Dit levert dus veel tijdwinst op, want nu zit er toch altijd wel tijd tussen de verschillende stappen. Zeker als je bedenkt dat een groot deel van de plannen in aanmerking komt voor een korte procedure." Geeft het systeem aan dat er een normale procedure gevolgd moet worden, dan ontvangt de indiener een ‘praatstuk' en wordt in overleg met de waterbeheerder de hiaten opgevuld.

Misbruik
Leidt een dergelijk systeem niet tot misbruik, doordat indieners met opzet gaan aansturen op een korte procedure? Smit is daar niet zo bang voor. "De waterschappen kunnen steekproefsgewijs controles uitvoeren. Bovendien kennen de mensen hun gebied meestal zo goed, dat er vanzelf een belletje gaat rinkelen als er ten onrecht een korte procedure uitrolt."

Tevreden
Smit kijkt tevreden terug op het traject wat heeft uitgemond in de digitale watertoets. "De acht deelnemende waterschappen zijn er heel intensief bij betrokken geweest en uiteindelijk kom je tot de conclusie dat je heel veel hetzelfde hebt. Wel is het zo dat elke waterschap zijn digitale watertoets zelf invult. Elk gebied heeft zo z'n eigen kenmerken, wat bijvoorbeeld tot andere vragenlijsten leidt." Het systeem is dus als het ware een casco huis, wat elk waterschap op z'n eigen manier kan invullen. Dat maakt het voor geïnteresseerde waterschappen makkelijker om zich bij het systeem aan te sluiten (ondertussen zijn er naast de acht initiatiefnemers al drie andere waterschappen aangesloten en binnenkort volgt het vierde waterschap).

Waterschaphuis
Op dit moment is Smit bezig met het doorvoeren van een aantal nieuwe wensen en het aansluiten van nieuwe waterschappen. "Ik verwacht dat er dit jaar nog twee waterschappen aansluiten. Het zou leuk zijn als uiteindelijk alle waterschappen zijn aangesloten." Daarnaast is Smit bezig om het beheer van de digitale watertoets over te dragen aan Het Waterschapshuis - de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 26 waterschappen op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie.

Meer informatie
Kijk op http://www.dewatertoets.nl/