Waterbehendig bouwen in Rijnenburg

Rijnenburg wordt een duurzaam en klimaatbestendig woongebied van Utrecht. Een interdisciplinair ontwerpteam heeft de ambities van de bestuurders razendsnel in concrete kaartbeelden vertaald, met hulp van het instrument ‘duurzaam ontwerpen'.

Dymph Hoffmans, coördinator Klimaat en Duurzaamheid van het programmateam Rijnenburg, bewaakt de ambities in het kernteam Rijnenburg. Het toekomstige woongebied is nu een slagenlandschap en heeft deels een veenbodem. "Een van de ambities is dat Rijnenburg genoeg waterberging heeft als het klimaat verandert, in ieder geval voor de wijk zelf maar liefst ook voor de bestaande stad. Een andere ambitie is het veen te behouden. Dat vraagt ‘waterbehendig' bouwen in een groot deel van de wijk."

Digitale tekentafel

Deze en andere ambities zijn uitgewerkt met het instrument ‘duurzaam ontwerpen'. De tekeningen van het ontwerpteam worden in een digitale tekentafel gezet. De tekentafel brengt onmiddellijk met staafdiagrammen in beeld hoe het plan scoort voor verschillende indicatoren. "Het voordeel is dat je letterlijk met alle disciplines aan tafel zit. De deelnemers zien de consequenties rijnenburgvan een plan en gaan daarover in gesprek. Het is vooral een communicatiemiddel."

Zandige stroomrug

Ontwerpen rond de tekentafel versnelt het proces om tot een goed ontwerp te komen. "De tafel laat direct uitkomsten zien. Als het plan onvoldoende oplevert, probeer je meteen iets anders. Normaal gesproken gaat eerst een stedenbouwkundig ontwerper aan de slag en berekenen deskundigen daarna de gevolgen. Dat kan best een paar weken duren."

Het kaartbeeld van Rijnenburg weerspiegelt de gevarieerde ondergrond. Bewoners kunnen straks kiezen of zij op een zandige stroomrug of in de venige komgronden willen wonen. "In de venige komgronden zal het grondwater soms tot aan het maaiveld staan. Daar moeten we ‘waterbehendig bouwen' toepassen: woningen op palen, drijvende woningen en ook drijvende wegen."

Samenwerking

De gemeente werkt intensief samen met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de provincie. "De bestuurders hebben aan het begin van het project gezamenlijke ambities afgesproken in een Klimaatatelier. De samenwerking verloopt zo goed, dat we nu ook samen aan het bestemmingsplan werken. Ik verwacht dan ook dat het met de watertoets voor Rijnenburg wel goed komt."

Meer informatie

Interactieve plankaart Rijnenburg

Over Rijnenburg