Samen ambities kiezen bij de start

Het waterplan van gemeente De Wolden is óók het plan van Waterschap Reest en Wieden. Wethouder Liesbeth Koster en dijkgraaf Marga Kool kozen voor bestuurlijke samenwerking vanaf het prille begin. "Met een gezamenlijke bestuursvergadering bij de start hebben we de schotjes tussen de organisaties weggehaald."


Het idee voor een gezamenlijke vergadering kwam spontaan op. In De Wolden is het gebruikelijk dat de gemeenteraad in een vroeg stadium zijn ambitie voor een plan of project vaststelt. ‘Het zou raar zijn als het waterschapsbestuur achteraf met onze ambitie voor het waterplan geconfronteerd zou worden', vertelt Koster. ‘Het water dat in onze riolen belandt, is tenslotte even verderop de verantwoordelijkheid van het waterschap. De ambitie van de gemeente en van het waterschap hangen direct met elkaar samen.'

Zoektocht

De organisatie van de gezamenlijke bestuursvergadering had wat voeten in aarde. Het zou logisch zijn dat de gemeenteraad samen met het Algemeen Bestuur van het waterschap de kaders zou vaststellen. Dat bleek niet haalbaar. ‘Het waterschap omvat meerdere gemeenten. Het is te belastend voor het AB om met al die gemeenten een dergelijk proces te volgen.' Daarom hebben de organisaties gekozen voor een vergadering van gemeenteraad en dagelijks bestuur van het waterschap.

Opiniërend

Er waren ook procedurele hobbels te nemen. ‘Aan een officiële raadsvergadering mogen geen externen deelnemen. Daarom is een opiniërende raadsvergadering ingelast, waar het waterschapsbestuur wel aan mee kon doen.' In die vergadering hebben de bestuurders gezamenlijk de keuzes bepaald, die ze vervolgens in hun eigen gremia formeel hebben vastgesteld.

Waterketen

‘Zo'n gezamenlijke vergadering moet je heel goed voorbereiden', waarschuwt de wethouder. De bestuurders discussieerden aan de hand van een gezamenlijke ambtelijke notitie. Per thema konden ze kiezen uit drie ambitieniveaus, met een indicatief overzicht van maatregelen en kosten. ‘Dat leverde verhelderende discussies over de waterketen op. De wijze van onkruid bestrijden door de gemeente bleek bijvoorbeeld sterk door te werken in de zuiveringsinspanning van het waterschap.'

Bewustwording

Koster ziet voor de toekomst meer kansen voor intensieve samenwerking met het waterschap. ‘We willen allebei meer doen aan bewustwording. Het lijkt me effectief om samen voorlichting te geven: de burgers van de gemeente zijn de ingezetenen van het waterschap.'