IWP nieuws, november 2017

Splash scherm RWSOS IWP

Najaarsrelease IWP

Het is weer zover. Een nieuwe release van IWP wordt op woensdag 29 november, vanaf ca. 09:30 uur uitgerold. Zodra de uitrol succesvol is afgerond (naar verwachting is dat rond 12:00 uur), ontvang je een extra mailtje. Ook bij eventuele wijzigingen in datum of tijd volgt een mailtje.

Het is mogelijk dat IWP tijdens de uitrol niet bereikbaar is of dat de gepresenteerde informatie in IWP tijdelijk niet actueel is.

De nieuwe versie van RWsOS IWP zal op de Citrix omgeving automatisch beschikbaar zijn. De collega’s die werken op de KA werkomgeving moeten na de release hun "local datastore" verwijderen. Hoe dit te doen staat in het document 'Installeren van RWSOS IWP', te vinden aan de rechter zijde van de intranetpagina van IWP.

Wat is nieuw?

De najaarsrelease van IWP 2017 bevat naast functionaliteit die eind 2017 is ontwikkeld, ook de tussentijdse geleverde kleine aanpassingen. Met deze release is de basis (plateau 1) voor alle dertien peilgereguleerde watersytemen ingericht.

Nieuw

  • Voor het Grevelingenmeer is plateau 1 ingericht. Dit betreft twee overzichtsschermen en twee objectschermen.
  • Voor de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl is plateau 1 ingericht. Dit betreft twee overzichtsschermen, 2 compartimentschermen en vrij objectschermen.
  • Voor het Volkerak-Zoommeer is een adviesmodule ontwikkeld (plateau 3). Binnen de adviesmodule wordt het waterpeil op het meer gecontroleerd door inzet van de Volkeraksluizen, Bathse spuisluis en Krammersluizen.
  • Voor het watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal wordt het laatste plateau (plateau 5) geïnstalleerd. Plateau 5 levert waterbewegingsdata in de vorm van verwachtingen, die kunnen worden gebruikt in stofverspreidingsmodellen.

Update bestaande functionaliteiten

  • IWP kan op de nachtstand worden gezet, waardoor de standaard lichte kleuren worden omgezet naar grijs- of zwarttinten. Dit komt tegemoet aan een breed gedragen behoefte om de lichtintensiteit van de IWP schermen te kunnen reduceren.
  • Voor meerdere watersystemen, zoals de Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal en het Volkerak-Zoommeer, is de alarmmodule ingericht / geoptimaliseerd.
  • Overall onderhoud en optimalisatie aan de bestaande schermen in het kader van werkbaarheid, uniformiteit en overzichtelijkheid.

Lopende projecten binnen IWP

Gebruikersonderzoek IWP
Een onderzoek naar hoe IWP-gebruikers de applicatie ervaren om er uiteindelijk voor te zorgen dat de applicatie IWP de gebruiker nog beter kan ondersteunen.

IWP naar Beheer en Onderhoud
Een traject om te komen tot een beheer- en onderhoudsplan van de applicatie IWP en de organisatie achter IWP.

Verkenning naar webbased mogelijkheden IWP
Een verkenning naar de mogelijkheden en de impact van het webbased maken van IWP (functionaliteit).

Links

Nieuw: Infographic IWP
Er is een Infographic over de applicatie IWP gemaakt. Deze infographic geeft, naast algemene gebruikersinformatie, een goed beeld over hoe de IWP applicatie werkt.
- Ga naar de infographic.

Online overzichtsschermen IWP
De overzichtsschermen van IWP worden automatisch gepresenteerd op een openbare website.
- Kijk op de website van waterberichtgeving.

Gebruikerspagina IWP intranet
Er is een IWP gebruikerspagina ingericht op het intranet. Op deze pagina staat extra gebruikersinformatie, inclusief documenten en contactpersonen. Dit onderdeel wordt komend jaar extra uitgebreid met onder andere handleidingen en video-instructies.
- Ga naar de intranetpagina IWP.

Vragen, op- of aanmerkingen?

Er is een nieuw IWP e-mailadres ingericht. Deze wordt beheerd en uitgelezen door de landelijk kerngebruiker van IWP.
- Vragen, op- of aanmerkingen over IWP? Stuur naar iwp@rws.nl!