Kwaliteit zwemwater hoger langs de kust dan in binnenland

Het Nederlandse zwemwater blijft over het algemeen van goede kwaliteit. Vooral langs de kust is dat het geval. In het binnenland is na jaren van verbetering een kleine terugval te zien. Dat blijkt uit het jaarlijkse zwemwaterrapport van het Europees Milieuagentschap.

Tijdens het zwemseizoen van afgelopen jaar inspecteerde het Europees Milieuagentschap 719 zwemwaterplekken. Op 20 van die plekken was de kwaliteit van het water laag. Langs de kust was de zwemwaterkwaliteit stukken beter: 80% procent van de geteste locaties voldeed aan de eisen. Verspreid over het land kreeg ruim 72% van de onderzochte wateren het oordeel ‘excellent.’

Naar de engelstalige rapportage.

Zwemwater-app

Het Rijk, de provincies en de waterschappen verrichten de laatste jaren samen extra inspanningen om de waterkwaliteit in de zwemwaterlocaties op orde te krijgen. Hierdoor is de zwemwaterkwaliteit verbeterd. Voor sommige zwemwateren blijkt dat er nog extra maatregelen nodig zijn.

Actuele informatie over officiële zwemplekken is te vinden op zwemwater.nl of via de gratis Zwemwater-app voor Android of iOS.

Bron: Unie van Waterschappen