WaterStraat officieel geopend

Op woensdag 16 mei lieten dijkgraaf Michiel van Haersma Buma en deltacommissaris Wim Kuijken het regenen op de WaterStraat. Met het openzetten van de kraan namen zij de WaterStraat officieel in gebruik: dit is dé plek waar ondernemers in de praktijk experimenteren met hun oplossingen voor een waterbestendige stad.

Hoogheemraadschap van Delfland stimuleert, met samenwerkingspartners, innovaties. Om op die manier zijn doelen voor droge voeten, schoon water en gezond afvalwater beter en slimmer te realiseren. Vanuit deze ambitie nam Delfland het initiatief om samen met VPdelta en The Green Village, de WaterStraat aan te leggen.

Proeftuin

De WaterStraat, gelegen op de campus van de TU Delft als onderdeel van The Green Village, is een proeftuin voor experimentele ideeën om beter om te gaan met hevige regenbuien. In de WaterStraat realiseren, testen én demonstreren ondernemers kosteloos hun innovatieve oplossingen voor water(gerelateerde) problemen in de bebouwde omgeving. Denk bijvoorbeeld aan wegen met waterpasseerbare verhardingen, waterbuffers onder woningen, slimme regentonnen tegen gevels of waterbergingen op daken. Kennisinstellingen monitoren deze oplossingen.

Inspiratie opdoen

Toekomstige gebruikers zoals gemeenten kunnen inspiratie op doen en meekijken, zodat de oplossingen afgestemd worden op de uiteenlopende behoeften en actuele problematiek van klimaatverandering in de stad. Dankzij de kruisbestuiving die zo ontstaat tussen ondernemers, kennisinstituten en overheden kunnen nieuwe ontwikkelingen sneller in de praktijk worden gerealiseerd. Nu voor gemeenten de nieuwe bestuursperiode begint, is dit het moment om keuzes te maken in de openbare ruimte.

Uitnodiging

Michiel van Haersma Buma, dijkgraaf van Delfland en programmavoorzitter van VPdelta: “Met de WaterStraat geeft Delfland uitwerking aan de ambitie om, samen met kennisinstellingen en ondernemers, innovatie te stimuleren en verder te brengen. Hierbij nodig ik graag alle waterschappen uit om op de WaterStraat te komen kijken, samen met de gemeenten in hun gebied - zowel de bestuurders als de beheerders die ermee aan de slag moeten gaan!”

Lees meer over de WaterStraat op de website van VPdelta.

Bekijk ook de Making of-video van de WaterStraat!

Bron: Hoogheemraadschap van Delfland