Blue Deal: ministeries en waterschappen dragen bij aan wereldwijd waterbeheer

Wereldwijd 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden die beter zijn beschermd tegen water en toegang hebben tot voldoende, schoon water. Dat is het ambitieuze doel van de ‘Blue Deal’ die de ministeries van Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat en de waterschappen op donderdag 22 maart hebben gesloten. Gezamenlijk gaan ze internationaal nog meer waterexpertise inzetten.

De ministeries en waterschappen wisselen al kennis uit, maar door intensiever samen te werken kan er meer worden bereikt. De Blue Deal is een programma dat langdurige partnerschappen mogelijk maakt tussen waterbeheerders in Nederland en het buitenland. Die partnerschappen werken, met 2030 als horizon, aan schoon, voldoende en veilig water.

Water hoog op de agenda

De afgelopen decennia zijn er steeds meer watergerelateerde rampen. Orkanen, hoosbuien en de stijgende zeespiegel leiden tot overstromingen. Droogte en watertekort bedreigen het levensonderhoud van miljoenen gezinnen in hun levensonderhoud en maken sommige gebieden onleefbaar. Dat zorgt voor onrust, bedreigt vrede en veiligheid en wakkert migratie aan.

Internationaal staat water daarom hoog op de beleidsagenda. Dit biedt kansen voor ontwikkelingshulp en handel voor waterland Nederland.

Partnerschap voor lange termijn

Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: “De duurzame ontwikkelingsdoelen hebben een horizon van 2030. Die lange termijn is nodig om de ambitieuze Sustainable Development Goals-agenda te kunnen realiseren. Voor mij is het belangrijk dat de Blue Deal diezelfde horizon heeft. Geen losse projectjes, maar lange termijn-partnerschappen, continuïteit. Impact op 20 miljoen mensen die beter zijn beschermd tegen overstromingen, toegang hebben tot water – voor bijvoorbeeld irrigatie – of waarvan het afvalwater beter wordt gezuiverd; daar hoop ik op.”

Hein Pieper, vicevoorzitter Unie van Waterschappen: “Met de Blue Deal hebben de projecten van de ministeries en de waterschappen een grotere impact in landen die ook uitdagingen kennen op het gebied van waterbeheer. Als je bij water begint, kun je daarbij veel problemen voorkomen. Water en voedselzekerheid horen bij elkaar, net als watertekort en klimaatvluchtelingen.”

Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat: “Ik verwacht dat Nederland met de Blue Deal effectief bijdraagt aan het verbeteren van waterveiligheid en waterzekerheid in de wereld. Daarnaast zie ik ook kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Veel landen benaderen Nederland voor onze expertise om problemen met water op te lossen. Met deze Blue Deal kunnen de waterschappen en bedrijven in de watersector makkelijker de grens over met hun kennis.”

Lancering Blue Deal

Het startsein van de samenwerking tussen de ministeries en de waterschappen werd op 22 maart gegeven op Wereld Waterdag, bij de netwerkbijeenkomst van AquaForAll en op het Holland Pavillion op het Wereld Water Forum in Brazilië.

> Meer over de Blue Deal

Bron: Unie van Waterschappen