Najaarsbijeenkomst PEHM 21 november 2019

Programma najaarsbijeenkomst Platform ecologisch herstel meren (PEHM)

Effecten van ‘vernatten’

21 november 2019 – 9:30-16:30 uur

Sportvisserij Nederland, Leyenseweg 115, 3721 BC Bilthoven

Op donderdagochtend 21 november 2019 organiseert het PEHM een najaarsbijeenkomst over de effecten van vernatten. Het opzetten van waterpeilen (vernatten) wordt in het Nederlandse waterbeheer ingezet voor verschillende doelen. Een hoog waterpeil leidt tot meer eten voor weidevogels, bevordert natuurdoelstellingen en remt veenafbraak. Tijdens de najaarsbijeenkomst van het PEHM willen we de effecten van vernatting in beeld brengen.

We hebben sprekers uitgenodigd die ons meenemen in de beoogde effecten van vernattingsmaatregelen en de effecten die deze maatregelen hebben op waterkwaliteit. Wat zijn kansen voor het waterkwaliteitsbeheer en op welke wijze kunnen we negatieve effecten op de waterkwaliteit voorkomen?

Naast deze lezingen biedt het programma ruim gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over dit thema.

Wij nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op 21 november bij Sportvisserij Nederland in Bilthoven. De officiële uitnodiging met het programma volgt nog.

Er zijn maximaal 60 plaatsen beschikbaar, dus reageer snel.

De dag is inclusief koffie, thee, lunch en afsluitende borrel.