Gebruikersonderzoek Helpdesk Water nieuwsbrief

In 2021 is de Helpdesk Water onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, zal de Helpdesk Water als naam ophouden te bestaan. De werkzaamheden worden onder het IPLO voortgezet. Het team is uitgebreid met meer waterexpertise en werkt onder de nieuwe naam: IPLO - Vakgroep Water.

Om u ook vanuit het IPLO zo goed mogelijk van waternieuwsberichten te kunnen voorzien, willen we graag van u weten wat u van de huidige Helpdesk Water nieuwsbrief vindt en wat we kunnen verbeteren.

We hebben hiertoe 9 vragen opgesteld en hopen dat u ze wilt beantwoorden.

Vast hartelijk bedankt voor uw reactie.

Hartelijk dank voor uw medewerking. Mede op basis van uw reactie bekijken we hoe we in de toekomst zo goed mogelijk aan uw behoefte aan waternieuws kunnen voldoen.

Collega’s van de Helpdesk Water / IPLO - Vakgroep Water

Informatiepunt Leefomgeving

In 2021 is de Helpdesk Water onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). IPLO geeft maandelijks de nieuwsbrief ‘IPLO Nieuws’ uit. IPLO Nieuws bevat actuele informatie over belangrijke ontwikkelingen in de leefomgeving*), juridische en praktische uitleg van de Omgevingswet en het digitaal stelsel in relatie tot de Omgevingswet. IPLO brengt kennis over de Omgevingswet en DSO samen met inhoudelijke expertise en geeft zo (integraal) uitleg over het toepassen van de Omgevingswet en DSO in de praktijk. U kunt zich abonneren op de IPLO nieuwsbrief via: abonneren op IPLO Nieuws.

*) Met de Omgevingswet komen alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving samen. Thema's als gezondheid, veiligheid, geluid, natuur, bouw en water maken integraal onderdeel uit van visies en beleid.

Wilt u ons tippen over nieuwsberichten, mail dan naar water.iplo@rws.nl