Blauwalgen - cyanobacteriën

Het Blauwalgenprotocol 2012 is inhoudelijk gelijk aan het Blauwalgenprotocol 2011. De veranderingen zijn redactioneel van aard en daar waar mogelijk en wenselijk is een nadere toelichting gegeven. De wijzigingen zijn tot stand gekomen na consultatie van waterbeheerders en provincies.