Stuur door

Vul onderstaande velden in om de pagina door te sturen. De tekst bij 'Uw bericht' kunt u aanvullen.Tonto

Afvalstoffen worden ingezameld in een "Tonto". Een Tonto is de vermaler, afval wordt in decentraal opgestelde Tonto's vermalen.

Beide uitspraken

Beide uitspraken betreffen een geheel andere casuïstiek dan hier aan de orde, maar dat is voor de vraag of afvalwater een afvalstof is niet relevant.

Bor

Als categorieën vergunningplichtige inrichtingen worden aangewezen de categorieën inrichtingen waartoe een IPPC-installatie behoort en de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel B, en onderdeel C van het besluit.